Pozdravna riječ predsjednika Upravnog odbora CEI-a, mr.sc. Borisa Draženovića

Poštovani čitatelju / Dragi posjetitelju,

S osobitim zadovoljstvom predstavljamo Vam Nacionalni portal energetske učinkovitosti osmišljen kao središnje mjesto informiranja o svim aktivnostima, savjetima, događanjima, projektima, natječajima, zakonima i novostima područja energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj. Kako bi se postiglo ciljano informiranje korisnika, dostupan sadržaj podijeljen je u sektore: građanstvoa, komercijalni sektor i javni sektor, koji ujedno predstavljaju nosioce promjena u potrošnji energije.

Energetska učinkovitost predstavlja strateško opredjeljenje Europske unije, čime je i Republika Hrvatska kao punopravna članica Unije postavila ovu gospodarski važnu temu u sam vrh svojih strateških ciljeva. Vlada Republike Hrvatske uz brojne vezane dokumente dokazuje svoju posvećenost ovom cilju kroz trogodišnje Nacionalne akcijske planove energetske učinkovitosti (NAPEnU) kao sveobuhvatne provedbene dokumente politike energetske učinkovitosti. Izrada Nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti ujedno predstavlja obavezu svih država članica Europske unije te su u njima kroz četrdesetak mjera u svim sektorima točno propisane odgovornosti nadležnih institucija.

Preko 180 različitih institucija na svim razinama zaduženo je za provedbu politike energetske učinkovitosti, one ujedno dokazuju prisutnost mnogih primjera dobre prakse u Hrvatskoj.
Važno je istaknuti da je po pitanju energetske učinkovitosti u Hrvatskoj ostvaren velik napredak posljednjih godina. Postignuti su značajni rezultati na području ostvarivanja ciljeva energetske učinkovitosti u vidu smanjenja potrošnje energije i emisije CO2 kao rezultat borbe protiv klimatskih promjena. Prema mnogim pokazateljima, Republika Hrvatska je među boljim državama članica Europske unije prema uspjehu ostvarenja zacrtanih ciljeva energetske učinkovitosti za 2020. godinu. Međutim, određene mjere zahtijevaju mnogo veći angažman i potrebu za usmjeravanjem budućih aktivnosti.

Trenutno je u javnosti i u medijima najviše prepoznat sektor zgradarstva, kao sektor u kojem su moguće najveće uštede i unutar kojega su pokrenute brojne inicijative, što je i prirodno s obzirom na to da on trenutno predstavlja najveći potencijal. No potrebno je usmjeriti fokus i na druge sektore, prije svega na industriju, promet te javni i uslužni sektor, kao i primarnu potrošnju energije.

Energetska učinkovitost donosi nam manje račune za energiju, smanjenje emisije stakleničkih plinova koje uzrokuju klimatske promjene, smanjenje emisija štetnih onečišćujućih plinova, očuvanje okoliša, smanjenje potreba za uvozom energije, ali to je i prilika za izlazak iz gospodarske krize kroz otvaranje novih niša gospodarstva i novih vrsta zaposlenja, usmjerenih na implementiranje mjera energetske učinkovitosti.

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija kao Nacionalno koordinacijsko tijelo energetske učinkovitosti (NKT) ima ulogu nacionalne agencije za energetsku učinkovitost. Zaduženo je za planiranje, provedbu i praćenje ostvarenih ušteda svih mjera politika energetske učinkovitosti.

Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda – SMIV, temeljni je alat za kojim se bilježe uštede energije provedbom Nacionalnih akcijskih planova. Jedna smo od prvih zemalja EU koja ima IT sustav za planiranje, praćenje provedbe i izvještavanje o realizaciji svih ušteda. U prošlosti su se uštede donekle postizale, ali nisu bile konzistentno mjerene i verificirane. Sada se to mijenja, jer Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost ima ulogu praćenja i izvještavanja upravo o ovim pitanjima.

Građani sve češće sudjeluju u pitanjima energetske učinkovitosti te uz prisutan porast osviještenosti sve više raste zanimanje za postizanje ušteda u vlastitom domu, kojeg prati interes za subvencije Fonda za energetsku učinkovitost. Poduzeća pak mogu dobiti bespovratna sredstva za energetske preglede te konkretne mjere i projekte energetske učinkovitosti. Gradovi i županije, mogu dobiti sredstva za obnovu javnih zgrada, vrtića, škola ili pak javne rasvjete.

Do sada je dosta bila zanemarena industrija i komercijalni sektor, NKT upravo pokreće Mrežu industrijske energetske efikasnosti – MIEE koja će uvelike pridonijeti implementiranju mjera energetske efikasnosti u industriju i općenito uslužni sektor.

Važna mjera za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj je pravovremeno i sveobuhvatno informiranje o svim aspektima energetske učinkovitosti, počevši od regulatornih dokumenata do natječaja za financiranje. Uloga Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija kao Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost podrazumijeva objedinjavanje svih informacija o energetskoj učinkovitosti u Republici Hrvatskoj na jednom mjestu, a Nacionalni web portal energetske učinkovitosti služi kao alat za širenje tih informacija i dostupnost krajnjem korisniku.

Energetska učinkovitosti predstavlja pravi i jedini održivi put naše budućnosti, zbog toga smo pozvani svi sudjelovati u kreiranju te sadašnjosti i primjeni energetskih principa koji će omogućiti opći boljitak, uz ekonomsku sigurnost i brigu za okoliš. Da bismo to postigli, potrebno je koristiti se svim informacijama i uključiti se u aktivni pristup promjenama koje generiraju uštede.

U tom vidu posebnu važnost dajemo Nacionalnom web portalu energetske učinkovitosti kao središnjem mjestu za informiranje o energetskoj učinkovitosti u Republici Hrvatskoj. Nadamo se da će odigrati značajnu ulogu u promicanju energetski učinkovitih mjera, pružajući Vam sve potrebne informacije kako biste i sami uz energetsku učinkovitost postigli značajne uštede.

Zagreb, kolovoz 2016.

mr.sc. Boris Draženović,
predsjednik Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

mr. sc. Boris Draženović, predsjednik Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr