Obveze

U nastavku izdvajamo zakonske obaveze komercijalnog sektora vezane uz izvršavanje mjera energetske učinkovitosti.


Energetski pregled velikih poduzeća

Velika poduzeća su prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti NN 127/2014, 116/2018, 25/2020 i 41/2021 obvezna izraditi energetski pregled za velika poduzeća svake četiri godine. Ova obaveza velikih poduzeća propisana je Člankom 19. Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Često postavljena pitanja vezana uz Obavezu energetskog pregleda velikih poduzeća

Popis ovlaštenih osoba za provođenje energetskog pregleda za velika poduzeća


Certifikat ISO 50001 standarda zamjenjuje energetski pregled

Zakon o energetskoj učinkovitosti propisuje da velika poduzeća koja imaju važeći ISO 50001 certifikat ne moraju vršiti energetski pregled. Svi ostali certifikati ne zamjenjuju energetski pregled.


Pregled sustava grijanja i hlađenja

Svi vlasnici zgrade, odnosno njezina posebnog dijela sa sustavom grijanja na tekuća, plinovita ili kruta goriva dužni su osigurati redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja. Obveza pregleda propisana je Člankom 22. Zakona o gradnji NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019 te Člancima 24. – 26. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.


Obaveza unosa podataka u SMIV

Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda unutar članka 8., definirane su obaveze unosa podataka u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV).

 • Obveznici planiranja, davatelji subvencija i pružatelji energetskih usluga moraju imenovati osobu odgovornu za unos podataka i o tome elektroničkim/pismenim putem obavijestiti Nacionalno koordinacijsko tijelo u roku od mjesec dana stupanja na snagu ovog Pravilnika odnosno u roku od sedam dana od bilo kakve promjene.
 • Imenovana osoba mora završiti jednodnevni tečaj za korištenje Sustava iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika od strane Nacionalnog koordinacijskog tijela, kako bi stekla korisnička prava za pristup tom Sustavu.
 • Javni sektor dužan je Nacionalnom koordinacijskom tijelu dostaviti podatke o provedenim mjerama energetske učinkovitosti najmanje jednom godišnje, odnosno uvijek na zahtjev Nacionalnog koordinacijskog tijela.
 • Osoba imenovana u skladu sa stavkom 1. ovoga članka unosi podatke o:
  1. provedenim mjerama energetske učinkovitosti koje je proveo obveznik planiranja u skladu s planovima za povećanje energetske učinkovitosti,
  2. provedenim mjerama energetske učinkovitosti kod korisnika subvencija,
  3. provedenim mjerama energetske učinkovitosti koje pružatelj energetske usluge ostvaruje temeljem ugovora o energetskom učinku.
 • Osoba imenovana u skladu s stavkom 1. ovoga članka obvezna je u Sustav iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika unijeti podatke potrebne za identifikaciju mjere energetske učinkovitosti i ulazne podatke potrebne za izračun ušteda energije ako se uštede utvrđuju procjenom.

Povratak na – Komercijalni sektor