Regionalne energetske agencije

U Hrvatskoj postoji 5 regionalnih energetskih agencija. Njihova uloga je promoviranje i poticanje regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske efikasnosti, uvođenje dobrih praksi gospodarenja energijom, poticanje održivog razvoja, pružanje informacija i savjeta te niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom. Jedna od najvažnijih aktivnosti regionalnih agencija je izrada lokalnih programa energetske učinkovitosti i akcijskih planova prema Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.


IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. Labin, osnovana je 2009.godine od strane Istarske županije. Prema programu Intelligent Energy Europe (IEE), IRENA je osnovana kao nezavisna neprofitna organizacija, dajući javnu savjetodavnu uslugu u obliku informacije, pomoći u podizanju svijesti, obuke i slično, lokalnim donositeljima odluka vezanim za energetiku u javnom i privatnom sektoru, domaćinstvima i građanima.

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske započela je s radom 2008. godine uz potporu Europske komisije u sklopu programa Inteligentna Energija za Europu. Osnovni cilj i uloga agencije jest promoviranje i poticanje regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske uinkovitosti. Osim toga, Agencija ima zadatak i uvođenje dobre prakse gospodarenja energijom, potiče koncept održivog razvoja, pružaju informacije i savjeti te niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom.

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA osnovana je 2008. godine u sklopu EU projekta „ Creation of energy agencies in Lleida (ES), Međimurje (HR) and Montpellier (FR)“ financiranog iz programa Intelligent Energy – Europe (IEE) s ciljem promicanja zamisli održivog razvoja u skladu sa stvarnim potrebama na području Međimurske županije. Djelatnosti MENEA-e pokrivaju širok spektar aktivnosti kojima nastojimo što bolje zadovoljiti informacijske, tehničke i potporne potrebe javnog i privatnog sektora po pitanjima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Regionalna energetska agencija Sjever započela je svoje djelovanje 2009. godine. Osnovana je kao javna, nezavisna i neprofitna ustanova u okviru programa Inteligent Enegy Europe od strane gradova Koprivnice, Varaždina i Virovitice s ciljem podrške i savjetovanja te pružanja usluga svim dionicima na polju energetike u sjevernoj Hrvatskoj. Samo osnivanje kao i prve tri godine rada agencije sufinancirani su od strane EU. Daljnji rad te financiranje redovnih aktivnosti agencije omogućuju gradovi osnivači kroz svoje gradske proračune te agencija samostalno putem obavljanja aktivnosti na slobodnom tržištu.

Regionalna energetska agencija Kvarner utemeljena je 2009. godine. Svrha osnivanja agencije bilo je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetskih resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko–goranskoj županiji.


Glavne institucije zadužene za donošenje i provođenje energetske politike u Hrvatskoj


Institucije i organizacije unutar raznih područja energetske učinkovitosti


Energetske zadruge


Pružatelji energetske usluge