Koraci za postizanje ušteda energije u uredu

Prije svega, potrebno je utvrditi na koji način se točno troši energija u Vašem poduzeću te da li trenutno trošite više energije nego li Vam je potrebno za redovno funkcioniranje. Također je bitno utvrditi opravdavaju li sva sredstva koja mjesečno ulažete u Vaše energetske potrebe svoju namjenu.

Inicijalnu informaciju o tijeku Vaše energetske potrošnje ćete dobiti analizom mjesečnih računa za energiju i praćenjem mjernih uređaja.


Analiza mjesečnih računa za energiju

Analizirajte mjesečne račune za energiju tijekom prošle godine i unesite ih u graf kako biste si predočili mjesečnu potrošnju energije u Vašem poduzeću. Na grafu ćete vrlo lako identificirati eventualne skokove u potrošnji te postojanje obrazaca potrošnje koji se ponavljaju.

Istražite za koje komponente energetske potrošnje izdvajate najviše sredstava uz pomoć podataka o mjesečnim tarifama ili podataka iz ugovora s Vašim opskrbljivačem.

Ove informacije Vam mogu biti vrlo korisne prilikom ugovaranja opskrbe električnom (ili nekom drugom vrstom energije) s Vašim opskrbljivačem.


Analizirajte svoj obrazac potrošnje

Koristite informacije dobivene bilježenjem stanja o potrošnji energije na mjernim uređajima. Moguće je izmjeriti tijek potrošnje električne energije tijekom dana (Vaš opskrbljivač električnom energijom ili upravitelj zgrade mogu Vam dati informacije o tome kako doći do tih podataka). Većina velikih poslovnih komplekasa opremljena je nekom vrstom sustava za upravljanje potrošnjom energije u zgradama iz kojeg se također mogu dobiti ovi podaci.

Kroz odabrani vremenski period (na primjer tjedan dana) očitavajte podatke u točno određeno vrijeme (na primjer: na početku radnog dana u 8 ujutro, za vrijeme ručka u 12.30 sati i na kraju radnog dana u 6 sati). Iz ovih podataka možete izračunati prosječnu potrošnju po m2 u jedinici W/m2 tijekom radnog vremena, za vrijem ručka i izvan radnog vremena prema formuli:

Potrošnja (W/m2) = (kWh x 1000)/(vremenski interval u satima x površina radnog prostora)

Potrošnja bi trebala bitni znatno niža izvan radnog vremena. U slučaju da nije tako, znači da mnogo opreme i rasvjete ostaje upaljeno kada za time ne postoji potreba te se iz tog razloga mogu ostvariti znatne uštede.

Također Vam preporučujemo da proučite Priručnik za tjednu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka o potrošnji energije


Organizirajte način provođenja upravljanja energijom ili tzv. Energy management

Prilikom pokretanja programa za upravljanje energijom ili energy management važan faktor je identificirati zaposlenike koji mogu preuzeti ključne uloge u provođenju programa. Te osobe bi trebale biti u mogućnosti razvijati i organizirati investicije u projekte, nadgledati i izvještavati o procesu implementacije energetski učinkovitih praksi i također osigurati unutarnju podršku programu.

U velikim poduzećima je upravljanje energijom direktna odgovornost tzv. ”energy menadžera” ili ”sustainability menadžera”. No za mala poduzeća, takva pozicija najčešće ne postoji i često je odgovornost za ovaj dio posla povjerena upravitelju ureda, računovođi ili ostaje u rukama vlasnika tvrtke.

U slučaju da u Vašem poduzeću nemate zaposlenika koji se trenutno bavi energetskim uštedama, nominirajte jednog od ključnih zaposlenika kao ”energy champion-a” koji će biti odgovoran za inicijative i menadžment povezan uz energetske uštede.

U idealnom slučaju Energy manager odgovara slijedećem opisu:

  • Njegova pozicija nalazi se na jednakoj razini kao i ostale menadžerske pozicije
  • Posjeduje znanja o projektnom menadžmentu, inovativnom rješavanju poteškoća, financijske i komunikacijske sposobnosti kao i znanje o tehnološkim i energetskim problematikama
  • Sposoban je koordinirati provođenje mjera energetske učinkovitosti kroz cijelu organizaciju.

Napišite jednostavnu politiku provođenja mjera za postizanje energetskih ušteda


Izradite poslovni slučaj za upravljanje energijom


 Kontrolna lista energetskih ušteda


Povratak na – Informacije i edukativni sadržaj