Informacije i edukativni sadržaj

Lokalne uprave odgovorne su za upravljanje lokalnim javnim službama, planiranje buduće namjene zemljišta, planiranje prometa te zaštitu gospodarskog i društvenog boljitka zajednice i zbog toga bitno definiraju uvjete za postizanje energetskih ušteda i održivog razvoja zajednice.

Promicanje energetske učinkovitosti je samo jedna od mjera koju lokalne vlasti mogu poduzeti  razvojem i primjenom strategija koje ohrabruju projekte energetske učinkovitosti u stambenom, poljoprivrednom, komercijalnom i industrijskom sektoru.

Također, lokalne zajednice obvezne su postići uštede u svojim proračunima temeljem ušteda energije i racionalizirati svoju energetsku potrošnju. Takva poboljšanja stimuliraju razvoj cijele zajednice jer utječu na ekonomske dobitke i širenje tržišta energetski-učinkovitih tehnologija, dok ujedno smanjuju emisije CO2 i lokalno onečišćenje zraka. Lokalne zajednice svojom aktivnošću u smislu postizanja energetskih ušteda u vlastitom poslovanju služe kao primjer privatnom sektoru, industriji i građanstvu.

Poticanjem lokalnog stanovništva na energetske uštede, kao i uključivanjem privatnog sektora u energetske projekte lokalne zajednice, aktivira se širok spektar stručnjaka za potrebe lokalnih projekata. Uz takvu suradnju se postiže mnogo veći utjecaj na zajednicu koja je i šira od lokalne jer omogućuje edukaciju, razmjenu iskustava i prostor za raspravu o uštedama energije, novca i na poslijetku omogućuje uključivanje svih sudionika zajednice u brigu za okoliš.


Olakotnu okolnost za lokalne zajednice u suočavanju s izazovima zbog globalnih energetskih kretanja predstavlja njihova fleksibilnost i mogućnost izoliranja lokalnih potreba. Lokalne zajednice posjeduju mogućnost upravljanja na dovoljno malim segmentima energetskih ušteda, sposobnost i financijsku motivaciju da upravljaju rizicima na lokalnoj razini i pripreme rješenja koja najbolje odgovaraju lokalnim prilikama.

Briga o energetskoj učinkovitosti lokalne zajednice podrazumijeva i lokalizaciju financijskih sredstava jer se na taj način ulaže u energetski učinkovite zgrade, uporabu izvora energije kojima se upravlja lokalno, kompaktnu namjenu zemljišta i fokusiranost na lokalni razvoj.

Daniel Lerch  u priručniku Postkarbonski gradovi, namijenjenom prvenstveno lokalnim upravama za pomoć pri planiranju vezanom uz održiv razvoj iznosi kako lokalne vlasti u svojoj nadležnosti imaju tri ključna faktora važna za održiv razvoj:

 1. Prostorni planovi. Odredbe prostornih planova i kriteriji za gradnju kao i postupak izdavanja dozvola nalaze se u nadležnosti lokalne uprave, koja na taj način može poticati građevinske projekte koji štede energiju i ostale prirodne resurse.
 2. Lokalni promet. Sve odluke lokalne uprave koje se odnose na planiranje načina upotrebe prostora i planiranje prometa izravno utječu na raspon opcija koje će gospodarstvo i stanovnici imati na raspolaganju te hoće li im te opcije omogućiti uštedu novca i energije.
 3. Lokalne poslovne aktivnosti. Poticajne mjere i vlastiti primjeri lokalne zajednice predstavljaju inicijative i podršku održivog poslovanja, nisko-energetskih projekata i ulaganja u projekte koji općenito doprinose energetskim uštedama.

Priručnik Postkarbonski gradovi iznosi početne korake koji su se pokazali kao značajni temeljem iskustva planiranja održivog razvoja u lokalnim zajednicama u SAD-u i Kanadi:

  • Potpisivanje Sporazuma gradonačelnika
  • Pridruživanje globalnim kampanjama međunarodne udruge ”Lokalne vlasti za održivost” (ICLEI)
  • Osnivanje akcijske grupu zaduženu za pitanja postizanja energetskih ušteda i održivog razvoja u Vašoj lokalnoj zajednici

Priručnik Postkarbonski gradovi izdvaja preporuke za planiranje lokalnih energetski politika.

 1. Promet i namjena zemljišta
 2. Potrošnja energije u privatnom sektoru
 3. Sagledavanje problema na izoliranoj i višoj razini
 4. Planiranje temeljnih promjena
 5. Izgradnja osjećaja pripadnosti zajednici

Kao jedno od važnih smjernica često se ističe spoznaja vlastitih ranjivosti lokalne zajednice. Jedinice lokalne samouprave ne moraju pokušavati predvidjeti budućnost, ali trebaju budućnosti pristupati s odgovarajućim alatima i pravim informacijama. Cjelokupni pristup se može opisati principom kratkoročnog i dugoročnog planiranja:

 1. Identificirati ranjivosti
 2. Umanjiti ranjivosti
 3. Pripremiti se na moguće probleme u kratkom roku
 4. Planirati dugoročne promjene

lamp-city-local

Javna rasvjeta odgovorna je za oko 3% ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj. Najčešće je u vlasništvu lokalnih jedinica i njeno održavanje odnosno unaprjeđivanje financira se iz lokalnog proračuna.

Promjenom regulacije (smanjenjem intenziteta) javne rasvjete može se uštedjeti i do 50% energije, a sustavom daljinskog upravljanja i nadzora značajno smanjiti troškove održavanja.

S druge strane, zamjena svjetiljki i prilagodba rasvjetnih tijela također može osigurati značajne uštede. Na područjima gdje sustavi javne rasvjete nisu dovoljno razvijeni odnosno ne postoji pristup elektroenergetskoj mreži, moguće je kombinirati javnu rasvjetu s obnovljivim izvorima energije.

Osnovne preporuke za učinkovitu javnu rasvjetu i dinamičke uštede su korištenje energetski učinkovitih izvora svjetla (napredne tehnologije – ne nužno isključivo LED), korištenje energetski učinkovitih svjetiljki (kako bi se izbjeglo svjetlosno onečišćenje), projektiranje javne rasvjete u skladu s normama (primjena EU normi iz npr. EN 13201, UNI 10819) , učinkovito upravljanje javnom rasvjetom, praćenje troškova i potrošnje javne rasvjete (izrada katastra svjetiljki, odabir adekvatnog tarifnog modela) te redovito održavanje.

U Hrvatskoj je dosad provedeno više projekata koji su se financirali uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a neki od njih su financirani i po ESCO principu.


Natrijeve sijalice

 • Visokotlačna natrijeva sijalica spada u visokotlačne sijalice na izboj (HID) u kojoj se svjetlost proizvodi iz zračenja natrijevih para koje djeluju na djelomičnom tlaku od oko 13 300 Pa. Ova kategorija uključuje jasne i difuzno obložene sijalice. Uklanjanje standardnih visokotlačnih natrijevih sijalice predviđeno je Uredbom EC 245/2009.
 • Kod niskotlačne natrijeve sijalice svjetlost se proizvodi zračenjem nastalog stvaranjem natrijevih para koje djeluju na djelomičnom tlaku od 0,1 do 1,5 Pa.
 • Nisko/visokotlačne natrijeve sijalice, kao i metal-halogene spadaju u visokotlačne sijalice na izboj (HID). Velika većina instalacija javne rasvjete temelji se upravo na ovom sustavu, naročito u cestovnoj rasvjeti.
 • Visokotlačne natrijeve sijalice su općenito vrlo učinkovite pri većoj snazi. Međutim, niskotlačne natrijeve sijalice imaju vrlo loše karakteristike boje (monokromatska žuta boja).

Metal-halogene sijalice

  • Metal-halogene sijalice spadaju u grupu u visokotlačnih sijalice na izboj (HID). One proizvode visoku razinu svjetlosti u odnosu na njihovu veličinu što ih čini kompaktnim i učinkovitim izvorom svjetlosti.
  • Izvorno nastale kasnih 1960.-ih godina za industrijsku uporabu, metal- halogene sijalice dostupne su u brojnim veličinama i konfiguracijama za poslovne i stambene namjene.
  • Kao i većina HID sijalica, metal-halogene sijalice rade pod visokim tlakom i temperaturom te zahtijevaju posebne izvedbe za siguran način rada.
  • Metal-halogene sijalice se često koriste za unutarnju rasvjetu i industrijske svrhe, za uličnu rasvjetu i sportske objekte.

Edukativni materijali


Povratak na – Javni sektor