Sporazum gradonačelnika

Sporazum gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors) jedna je od najvažnijih inicijativa Europske unije usmjerena na aktivno uključenje lokalne i regionalne uprave u borbu protiv klimatskih promjena, a ujedno prva i najambicioznija inicijativa Europske komisije usmjerena na kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv globalnog zatopljenja.

Potpisivanjem Povelje gradonačelnici se obvezuju na provedbu programa 20-20-20 i primjenu konkretnih mjera energetske učinkovitosti razvijenih u Akcijskim planovima energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) kako bi do 2020. smanjili emisije CO2 na svojem području za najmanje 20% te pridonijeli ispunjavanju osnovnih ciljeva Europske energetske politike.

Za potrebe informiranja svih zainteresiranih gradskih uprava i ostalih dionika izrađen je Priručnik za potpisnike Sporazuma gradonačelnika kao praktičan vodič kroz sve aktivnosti u okviru Sporazuma.


Akcijski planovi energetski održivog razvitka gradova – SEAP

Potpisnici Sporazuma posebno se obvezuju pripremiti polazno izvješće o emisijama stakleničkih plinova te u roku od godine dana od potpisivanja dostaviti Akcijski plan energetski održivog razvitka grada. Akcijski plan (skraćeno eng. SEAP) izrađuje se na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju temeljem kojih se zatim identificiraju te precizno i jasno formiraju aktivnosti provedbe projekata energetskih ušteda, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine. Mora biti izrađen sukladno Priručniku za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada kojim je Europska komisija propisala metodologiju i način izrade istog u cilju uspoređivanja postignutih rezultata između europskih gradova.

Akcijski plan u svim svojim segmentima treba biti usuglašen s institucionalnim i zakonskim okvirima na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Svake dvije godine podnosi se izvješće Europskoj komisiji  o realizaciji SEAP-a uz redovito informiranje građana o rezultatima.

Motivaciju i inspiraciju za svoje akcijske planove gradovi mogu pronaći u bazi podataka dobre prakse koja se primjenjuje među potpisnicima te katalogu akcijskih planova koji prikazuje ciljeve i mjere drugih gradova potpisnika.


Ako Vaša lokalna uprava nema dovoljno znanja i/ili sredstava za izradu i provedbu Akcijskih planova…

Jedince lokalne samouprave u kojima postoji politička volja da prihvate obveze iz Sporazuma gradonačelnika, a nedostaju im stručna znanja i/ili sredstva da ispune uvjete Sporazuma, trebaju dobiti pomoć Koordinatora Sporazuma (CC) i Potpora Sporazuma (CS). Popis CC i CS može se naći na web stranici Ureda Sporazuma gradonačelnika.


Potpisnici sporazuma

Sporazum mogu potpisati sve lokalne i regionalne uprave – od općina do glavnih gradova i metropola, neovisno o njihovim fazama provedbe energetskih i klimatskih politika. Trenutačno Sporazum gradonačelnika ima 5867 potpisnika.

Potpisnici Sporazuma gradonačelnika u Hrvatskoj na dan 1. travnja 2016. godine:

Babina Greda, Barban, Beli Manastir, Belišće, Bjelovar, Blato, Brdovec, Buje, Buzet, Čakovec, Čavle, Karlovac, Daruvar, Duga Resa, Dugo Selo, Gospić, Grožnjan, Ivanić-Grad, Jarmina, Jastrebarsko, Kastav, Klanjec, Konavle, Koprivnica, Korčula, Križevci, Krk, Labin, Lastovo, Ludbreg, Mljet, Našice, Nijemci, Novigrad-Cittanova, Ogulin, Opatija, Općina Matulji, Općina Nuštar, Općina Stari Jankovci, Oprtalj, Osijek, Otočac, Ozalj, Pazin, Petlovac, Pirovac, Podcrkavlje, Poreč-Parenzo, Pregrada, Prelog, Privlaka, Pula-Pola, Rijeka, Rovinj, Samobor, Sisak, Slunj, Smokvica, Šodolovci, Ston, Sveta Nedelja, Trpinja, Umag, Varaždin, Vela Luka, Velika Gorica, Vinkovci, Vođinci, Zadar, Zagreb, Zaprešić, Župa Dubrovačka.

Hrvatski klub Covenant of Mayors povezuje hrvatske gradove i energetske agencije u ostvarenju ciljeva iz Sporazuma gradonačelnika te potiče razmjenu znanja i iskustava na tom području s gradovima i drugim teritorijalnim jedinicama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.


Povratak na – Javni sektor