Poticaji za punionice električnih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje punionica za električna vozila  za 2018. godinu.

Poziv u sklopu svojeg programa ‘Energetska učinkovitost u prometu’omogućava  sufinanciranje u iznosu 200.000,00 kuna po korisniku. Riječ je o javnom pozivu koji je logičan nastavak već ranije objavljenih javnih poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila i predstavlja provedbu mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva (T.5.) iz Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Sredstva FZOEU-a koja će se dodjeljivati prihvatljivim projektima punionica predviđena su u visini do 40% opravdanih troškova, odnosno do 200 000 kuna po korisniku. Pri tome će tehnički prihvatljive biti punionice najmanje ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC, a prihvatljivi prijavitelji bit će: tijela lokalne samouprave i državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, tvrtke i fizičke osobe (obrtnici). Datum početka zaprimanja zahtjeva i svi ostali uvjeti za prijavu biti će navedeni u Javnom pozivu, kada bude službeno objavljen, tj. dopunjen tim informacijama, a zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja.

Izvor: http://www.energetika-net.com