Javna rasvjeta

Javna rasvjeta odgovorna je za oko 3% ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj. Najčešće je u vlasništvu lokalnih jedinica i njeno održavanje odnosno unaprjeđivanje financira se iz lokalnog proračuna.

Promjenom regulacije (smanjenjem intenziteta) javne rasvjete može se uštedjeti i do 50% energije, a sustavom daljinskog upravljanja i nadzora značajno smanjiti troškove održavanja.

S druge strane, zamjena svjetiljki i prilagodba rasvjetnih tijela također može osigurati značajne uštede. Na područjima gdje sustavi javne rasvjete nisu dovoljno razvijeni odnosno ne postoji pristup elektroenergetskoj mreži, moguće je kombinirati javnu rasvjetu s obnovljivim izvorima energije.

Osnovne preporuke za učinkovitu javnu rasvjetu i dinamičke uštede su korištenje energetski učinkovitih izvora svjetla (napredne tehnologije – ne nužno isključivo LED), korištenje energetski učinkovitih svjetiljki (kako bi se izbjeglo svjetlosno onečišćenje), projektiranje javne rasvjete u skladu s normama (primjena EU normi iz npr. EN 13201, UNI 10819) , učinkovito upravljanje javnom rasvjetom, praćenje troškova i potrošnje javne rasvjete (izrada katastra svjetiljki, odabir adekvatnog tarifnog modela) te redovito održavanje.

U Hrvatskoj je dosad provedeno više projekata koji su se financirali uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a neki od njih su financirani i po ESCO principu.


Natrijeve sijalice

 • Visokotlačna natrijeva sijalica spada u visokotlačne sijalice na izboj (HID) u kojoj se svjetlost proizvodi iz zračenja natrijevih para koje djeluju na djelomičnom tlaku od oko 13 300 Pa. Ova kategorija uključuje jasne i difuzno obložene sijalice. Uklanjanje standardnih visokotlačnih natrijevih sijalice predviđeno je Uredbom EC 245/2009.
 • Kod niskotlačne natrijeve sijalice svjetlost se proizvodi zračenjem nastalog stvaranjem natrijevih para koje djeluju na djelomičnom tlaku od 0,1 do 1,5 Pa.
 • Nisko/visokotlačne natrijeve sijalice, kao i metal-halogene spadaju u visokotlačne sijalice na izboj (HID). Velika većina instalacija javne rasvjete temelji se upravo na ovom sustavu, naročito u cestovnoj rasvjeti.
 • Visokotlačne natrijeve sijalice su općenito vrlo učinkovite pri većoj snazi. Međutim, niskotlačne natrijeve sijalice imaju vrlo loše karakteristike boje (monokromatska žuta boja).

Metal-halogene sijalice

  • Metal-halogene sijalice spadaju u grupu u visokotlačnih sijalice na izboj (HID). One proizvode visoku razinu svjetlosti u odnosu na njihovu veličinu što ih čini kompaktnim i učinkovitim izvorom svjetlosti.
  • Izvorno nastale kasnih 1960.-ih godina za industrijsku uporabu, metal- halogene sijalice dostupne su u brojnim veličinama i konfiguracijama za poslovne i stambene namjene.
  • Kao i većina HID sijalica, metal-halogene sijalice rade pod visokim tlakom i temperaturom te zahtijevaju posebne izvedbe za siguran način rada.
  • Metal-halogene sijalice se često koriste za unutarnju rasvjetu i industrijske svrhe, za uličnu rasvjetu i sportske objekte.

Program tehničke pomoći EBRD-a

Europska banka za razvoj i obnovu (EBRD) pokrenula je sredinom 2014. godine projekt pod nazivom Western Balkans Investment Framework: ESCO Project Pipeline Preparation in Croatia u sklopu programa REGIONAL ENERGY EFFICIENCY PROGRAMME (Projekt). Projekt provodi konzorcij koji se sastoji od odvjetničkog ureda CMS i konzultantske tvrtke GREENMAX CAPITAL ADVISORS. Svrha Projekta je pružati tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave (JLS-ima) u pripremi i provođenju natječajne dokumentacije te pronalaženju odgovarajućih rješenja za projekte modernizacije javne rasvjete po ESCO modelu sukladno postojećim hrvatskim zakonima prvenstveno vezanim uz javnu nabavu i energetsku učinkovitost. Tehnička pomoć je besplatna jer se u potpunosti financira iz sredstava Europske Unije i nije obvezujuća za JLS-ove, odnosno suradnju s projektom moguće je prekinuti u bilo kom trenutku bez ikakvih financijskih posljedica. Dodatno ponuđena je i promocija JLS-ova i njihovih izvedenih projekata rekonstrukcije javne rasvjete po ESCO modelu kroz službene stranice Projekta.

Dosada je 25 JLS-ova potpisalo neobvezujućih pisma namjere o korištenju tehničke pomoći. Vrijednost njihovih projekata iznosi preko 10 milijuna eura. Za 12 JLS-ova su pripremljene natječajne dokumentacije, a 5 ih je pokrenulo i okončalo postupak za javno nadmetanje.

Poveznice za natječajnu dokumentaciju projekata javne rasvjete po ESCO modelu koje su EBRD-ovi konzultanti pripremili za određene JLS-ove na e-oglasniku javne nabave RH su sljedeći:

 1. Grad Vrbovec (projekt implementiran, uštede vidljive)
 2. Grad Novigrad (projekt implementiran, uštede vidljive)
 3. Općina Podbablje (projekt implementiran, uštede vidljive)
 4. Grad Ludbreg (projekt implementiran, uštede vidljive)
 5. Grad Metković (projekt implementiran, uštede vidljive)

JLS-ovi koji su objavili natječajnu dokumentaciju po obrascu EBRD-a, a nisu koristili tehničku pomoć EBRD-a

6. Grad Požega (projekt u implementaciji)
7. Općina Tisno (projekt u implementaciji)
8. Grad Benkovac (projekt u implementaciji)
9. Općina Kneževi Vinogradi (projekt ugovoren)
10. Općina Negoslavci (projekt uhovoren)
11. Općina Udbina (postupak javnog nadmetanja u tijeku)

Zahvaljući tehničkoj pomoći u pet su JLS-a, Vrbovcu, Novigradu, Podbablju, Ludbregu i Metkoviću projekti modernizacije javne rasvjete po ESCO modelu zgotovljeni i uspješno pušteni u rad. Ti JLS-ovi danas uživaju u prednostima korištenja ESCO usluge kao što je zajamčena ušteda električne energije, dugogodišnja garancija na rad štednih i modernih svjetiljki, nepostojanje javnog duga te oslobađanje od bilo kakvih dodatnih tehničkih, komercijalnih i financijskih rizika.

Više o Programu tehničke pomoći EBRD-a možete pronaći ovdje.

Primjer ugovora o energetskom učinku možete preuzeti ovdje.