Javna rasvjeta

Javna rasvjeta odgovorna je za oko 3% ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj. Najčešće je u vlasništvu lokalnih jedinica i njeno održavanje odnosno unaprjeđivanje financira se iz lokalnog proračuna.

Promjenom regulacije (smanjenjem intenziteta) javne rasvjete može se uštedjeti i do 50% energije, a sustavom daljinskog upravljanja i nadzora značajno smanjiti troškove održavanja.

S druge strane, zamjena svjetiljki i prilagodba rasvjetnih tijela također može osigurati značajne uštede. Na područjima gdje sustavi javne rasvjete nisu dovoljno razvijeni odnosno ne postoji pristup elektroenergetskoj mreži, moguće je kombinirati javnu rasvjetu s obnovljivim izvorima energije.

Osnovne preporuke za učinkovitu javnu rasvjetu i dinamičke uštede su korištenje energetski učinkovitih izvora svjetla (napredne tehnologije – ne nužno isključivo LED), korištenje energetski učinkovitih svjetiljki (kako bi se izbjeglo svjetlosno onečišćenje), projektiranje javne rasvjete u skladu s normama (primjena EU normi iz npr. EN 13201, UNI 10819) , učinkovito upravljanje javnom rasvjetom, praćenje troškova i potrošnje javne rasvjete (izrada katastra svjetiljki, odabir adekvatnog tarifnog modela) te redovito održavanje.

U Hrvatskoj je dosad provedeno više projekata koji su se financirali uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a neki od njih su financirani i po ESCO principu.


Natrijeve sijalice

 • Visokotlačna natrijeva sijalica spada u visokotlačne sijalice na izboj (HID) u kojoj se svjetlost proizvodi iz zračenja natrijevih para koje djeluju na djelomičnom tlaku od oko 13 300 Pa. Ova kategorija uključuje jasne i difuzno obložene sijalice. Uklanjanje standardnih visokotlačnih natrijevih sijalice predviđeno je Uredbom EC 245/2009.
 • Kod niskotlačne natrijeve sijalice svjetlost se proizvodi zračenjem nastalog stvaranjem natrijevih para koje djeluju na djelomičnom tlaku od 0,1 do 1,5 Pa.
 • Nisko/visokotlačne natrijeve sijalice, kao i metal-halogene spadaju u visokotlačne sijalice na izboj (HID). Velika većina instalacija javne rasvjete temelji se upravo na ovom sustavu, naročito u cestovnoj rasvjeti.
 • Visokotlačne natrijeve sijalice su općenito vrlo učinkovite pri većoj snazi. Međutim, niskotlačne natrijeve sijalice imaju vrlo loše karakteristike boje (monokromatska žuta boja).

Metal-halogene sijalice

  • Metal-halogene sijalice spadaju u grupu u visokotlačnih sijalice na izboj (HID). One proizvode visoku razinu svjetlosti u odnosu na njihovu veličinu što ih čini kompaktnim i učinkovitim izvorom svjetlosti.
  • Izvorno nastale kasnih 1960.-ih godina za industrijsku uporabu, metal- halogene sijalice dostupne su u brojnim veličinama i konfiguracijama za poslovne i stambene namjene.
  • Kao i većina HID sijalica, metal-halogene sijalice rade pod visokim tlakom i temperaturom te zahtijevaju posebne izvedbe za siguran način rada.
  • Metal-halogene sijalice se često koriste za unutarnju rasvjetu i industrijske svrhe, za uličnu rasvjetu i sportske objekte.

Program tehničke pomoći EBRD-a

Europska banka za razvoj i obnovu (EBRD) pokrenula je sredinom 2014. godine projekt pod nazivom Western Balkans Investment Framework: ESCO Project Pipeline Preparation in Croatia u sklopu programa REGIONAL ENERGY EFFICIENCY PROGRAMME (Projekt). Projekt provodi konzorcij koji se sastoji od odvjetničkog ureda CMS i konzultantske tvrtke GREENMAX CAPITAL ADVISORS. Svrha Projekta je pružati tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave (JLS-ima) u pripremi i provođenju natječajne dokumentacije te pronalaženju odgovarajućih rješenja za projekte rekonstrukcije javne rasvjete po ESCO modelu sukladno postojećim hrvatskim zakonima prvenstveno vezanim uz javnu nabavu i energetsku učinkovitost. Tehnička pomoć je besplatna jer se u potpunosti financira iz sredstava Europske Unije i nije obvezujuća za JLS-ove, odnosno suradnju s projektom moguće je prekinuti u bilo kom trenutku bez ikakvih financijskih posljedica. Dodatno ponuđena je i promocija JLS-ova i njihovih izvedenih projekata rekonstrukcije javne rasvjete po ESCO modelu kroz službene stranice Projekta.

Dosada je 20 JLS-ova potpisalo neobvezujućih pisma namjere o korištenju tehničke pomoći. Vrijednost njihovih projekata iznosi preko 10 milijuna eura. Za 8 JLS-ova su pripremljene natječajne dokumentacije, a 5 ih je pokrenulo i okončalo postupak za javno nadmetanje.

Poveznice za natječajnu dokumentaciju projekata javne rasvjete po ESCO modelu koje su EBRD-ovi konzultanti pripremili za određene JLS-ove na e-oglasniku javne nabave RH su sljedeći:

 1. Grad Vrbovec (projekt implementiran, uštede vidljive)
 2. Grad Novigrad (projekt implementiran, uštede vidljive)
 3. Općina Podbablje (projekt implementiran, uštede vidljive)
 4. Grad Ludbreg (projekt u implementaciji)
 5. Grad Metković (projekt ugovoren)

JLS-ovi koji su objavili natječajnu dokumentaciju po obrascu EBRD-a a nisu koristili tehničku pomoć EBRD-a

7. Grad Požega (projekt u implementaciji)
8. Općina Tisno (projekt u implementaciji)
9. Grad Benkovac (projekt ugovoren)

Zahvaljući tehničkoj pomoći u tri su JLS-a, Vrbovcu, Novigradu i Podbablju projekti rekonstrukcije javne rasvjete po ESCO modelu zgotovljeni i uspješno pušteni u rad. Ti JLS-ovi danas uživaju u prednostima korištenja ESCO usluge kao što je zajamčena ušteda električne energije, dugogodišnja garancija na rad štednih i modernih svjetiljki, nepostojanje javnog duga te oslobađanje od bilo kakvih dodatnih tehničkih i financijskih rizika.

Više o Programu tehničke pomoći EBRD-a možete pronaći ovdje.