Ušteda energije u građevinama

U Hrvatskoj se 42,3 % ukupne energije troši u zgradama. Modelirani rezultati daju procjene kako se 62% energije troši na grijanje prostora, 15% na rasvjetu i električne uređaje, 12 % na kuhanje i 11 % na pripremu tople vode u kućanstvima.

Prema statistici, u Hrvatskoj je trenutno 1,42 milijuna nastanjenih stanova i kuća, od kojih su 54% samostojeće kuće, a 46% kuće s više o jednog stana, pri čemu je više od 75% građevina starijih od 20 godina.

Nacionali program energetske učinkovitosti za razdoblje 2008. do 2016. predvidio je kako upravo u tom fondu zgrada postoje najveći potencijali za energetske uštede.


Na ovoj stranici možete dobiti informacije o:

Glavnim smjernicama za povećanje energetske učinkovitosti građevina
Standardima zelene gradnje
Savjetima za postizanje energetske učinkovitosti građevina
Dodatnim materijalima i zakonodavstvu vezanom uz uštedu energije u građevinama

Najveći dio građevina u Hrvatskoj ocjenjuje se kao E ili F energetski razred, no mnogo njih i G razredom (koji predstavlja najlošiju mogućnost). U prosjeku se za takve građevine troši od prilike 200 kWh po m2, što je jednako 20 m3 prirodnog plina. Cijena ove količine prirodnog plina iznosi oko 90 kn po m2 stambene površine (obračunato s PDV-om prema trenutnim cijenama).

Jedna od mjera za postizanje energetskih ciljeva EU do 2020. godine je i potpuni prelazak svih država članica na izgradnju zgrada gotovo nulte energije (eng. nearly Zero Energy Buildings, nZEB), što će u budućnosti biti važan čimbenik u smanjenju potrošnje energije u zgradarstvu. Taj prelazak se regulira i standardizira raznim pravnim aktima, propisima i pravilnicima, kako nacionalnima, tako i onima EU.


Glavne smjernice za povećanje energetske efikasnosti građevina

Kako bi se postigle najveće moguće uštede energije u zgradarstvu, preporuča se orijentiranje građevinske industrije i arhitekture na nove oblike građevina.

Trenutno je poznato šest smjernica za izgradnju objekata koje uzrokuju višestruke uštede energije:

  1. Pasivne kuće
  2. Niskoenergetske kuće
  3. Pametne kuće
  4. Autonomne kuće
  5. Kuće s viškom energije
  6. Kuće nulte energije

 Standardi zelene gradnje – Green building labels

Standardi takozvane ”zelene gradnje” prepoznatljive u svijetu uključuju  LEED, BREEAM, DGNB, HQE i ISO 14001. Ovi standardi gradnje označavaju jamstvo korištenja socijalnih i ekoloških standarda tijekom građenja određenog objekta. Svaki od tih standarda na svoj način obrađuje teme energetske potrošnje, uporabe vode i građevnih materijala (kao i praćenje njihove nabave i transporta), odlaganja otpada, kvalitete zraka, ugode korisnika i pristup javnim ili učinkovitim oblicima transporta. Kako bi određena građevina dobila certifikat, potrebno je provesti nadzor i vještačenje vanjskog tijela, zaduženog za ocjenu kvalitete provedbe i završne faze objekta.

LEED_EIC


Savjeti za postizanje energetske učinkovitosti građevina

Kako bi se postigle uštede energije u sektoru zgradarstva potrebno je ukazati na uštede koje se mogu postići na individualnim primjerima.

Kako bi se poboljšala ukupna energetska slika građevina, moguće je primijeniti neke od unaprijed nabrojenih savjeta unutar kategorija: Grijanje i hlađenje, Rasvjeta i kućanski uređajiUštede vode.

Također, izdvajamo slijedeće savjete grupirane u kategorije:

Primjena principa pasivne gradnje
Toplinska izolacija


Dodatni materijali i zakonodavni okviri


Priručnik za energetsko certificirane zgrada

Priručnik za energetsko certificirane zgrada – dio 2

Priručnik za provedbu energetskih pregleda zgrada


Glavne smjernice za pasivnu i niskoenergetsku gradnju

Glavne smjernice za toplinsku izolaciju

Glavne smjernice za sustave grijanja i dodatne informacije

Glavne smjernice za potrošnu toplu vodu i racionalnu potrošnju vode

Glavne smjernice za inteligentnu kuću


Direktiva o energetskoj učinkovitosti (svojstvima) zgrada 2010/31/EU odredila je da  od 1. siječnja 2019. sve nove zgrade namijenjene javnoj vlasti moraju biti izgrađene po nZEB standardu, a od 1. siječnja 2021. i sve ostale stambene i nestambene zgrade. Posebno će se poticati energetska obnova postojećih zgrada po nZEB standardu, tamo gdje je to moguće i isplativo.

U 2014. godini na osnovu toga donesen je bio i naknadno izmijenjen Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama sa prilozima (NN 97/14, srpanj 2014.), njegove izmjene i dopune (NN 130/14, studeni 2014.). Ovaj tehnički propis definira nove tehničke zahtjeve za sve vrste zgrada, koji se odnose na ograničenje primarnih energija koje zgrade u budućnosti smiju trošiti. Propisom su posebno definirane i sve vrste zgrada gotovo nulte energije pa je time postavljena jasna smjernica za razdoblje nakon od 2019. tj. od 2021. godine dalje.


Grijanje i hlađenje


Rasvjeta i kućanski uređaji


Promet


Ušteda vode


Savjeti za održiv dom


Povratak na – Informacije i edukativni sadržaj