Tko je tko u energetskoj učinkovitosti u Hrvatskoj

Energetska učinkovitosti predstavlja multidisciplinarno područje koje objedinjuje gotovo sve sektore društva te se njome bave mnoge institucije. Dugo vremena nije bilo točno definirano tko je zadužen za koji segment, no posljednjih godina uveo se red u kreiranje politike energetske učinkovitosti. Te promjene trebale bi rezultirati lakšim pronalaženjem informacija i bržim ostvarenjem mjera energetske učinkovitosti.

Ministarstvo gospodarstva zaduženo je za donošenje zakona i plana energetske učinkovitosti. U tu svrhu, novim Zakonom određeno je Nacionalno koordinacijsko tijelo u sklopu CEI, koje koordinira preko 180 institucija kako bi ostvarilo te aktivnosti.

Uz Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, najvažniju ulogu imaju Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenjaMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture, te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Hrvatska je, u skladu sa smjernicama EU (EED 2012/27/EU) proračunala cilj smanjenja potrošnje energije koji želi postići do 2020. Cilj se iskazuje u Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti i po potrebi revidira, a kako bi bilo moguće ispuniti zacrtani cilj, potrebna je koordinacija i sustavno praćenje svih tijela te svih sektora – od industrije i prometa do komercijalnih i javnih tijela.

Interdisciplinarnost energetske učinkovitosti vidljiva je već u podjeli nadležnosti, a kada spomenemo i činjenicu da je pri izradi Nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti za Hrvatsku kontaktirano preko 180 institucija, pri čemu ih je još više potrebno kontinuirano sustavno koordinirati i poticati, pokazuje se potreba za Nacionalnom agencijom za energetsku učinkovitost, što je Republika Hrvatska realizirala u formi Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost. Boljom koordinacijom i suradnjom svih institucija i aktera zaduženih za provedbu aktivnosti energetske učinkovitosti moguće je ostvariti vrlo ambiciozne planove koje si je zadala Hrvatska, ali također i one planove koje smo obvezni provoditi prema zajedničkoj politici Europske unije.

Sve države članice Europske unije koje su ostvarile značajne rezultate u području energetske učinkovitosti kao i međunarodne i EU institucije, uključujući i Energetsku zajednicu, tvrde da je teško ili nemoguće ostvariti nacionalne ciljeve energetske učinkvitosti bez ključnih nacionalnih provedbenih institucija (nacionalne agencije – NKT i nacionalnog fonda za energetsku učinkovitost – FZOEU).

Institucije zadužene za kreiranje i provođenje mjera energetske učinkovitosti

Između institucija koje djeluju u području energetske učinkovitosti u Hrvatskoj mogu se izdvojiti glavne institucije zadužene za energetsku politiku te institucije koje svojim aktivnostima, projektima i uslugama doprinose postizanju energetskih ušteda, kreiranju održivog društva, raznim tehničkim riješenima za postizanje energetske učinkovitosti sustava, kao i promociji principa energetske učinkovitosti.

U nastavku se nalazi popis ključnih institucija koje se bave energetskom učinkovitosti u Republici Hrvatskoj.


Glavne institucije zadužene za energetsku politiku u Hrvatskoj


Institucije i organizacije unutar raznih područja energetske učinkovitosti


Regionalne energetske agencije


Energetske zadruge


Pružatelji energetske usluge