Izvori financiranja

U nastavku su navedeni pojedini izvori financiranja. Svaka od navedenih institucija provodi financiranje putem javnih natječaja. Ako ste u potrazi za financiranjem Vašeg projekta za postizanje energetskih ušteda, predlažemo da proučite trenutno otvorene Natječaje.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – FZOEU

Kao središnje mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, između ostalog, ima ključnu ulogu i u poticanju mjera energetske učinkovitosti te korištenja obnovljivih izvora energije. U posljednjih deset godina, Fond je direktno utjecao na povećanje ulaganja u energetiku u javnom, ali i u privatnom sektoru. Naime za više od 2 500 projekata energetske učinkovitosti odnosno korištenja obnovljivih izvora energije Fond je odobrio gotovo 900 milijuna kuna, čime su dodatno pokrenute investicije ukupne vrijednosti preko 3,5 milijardi kuna.

U 2014. godini za takve projekte je rezerviran čak 201 milijun kuna i to za energetsku obnovu zgrada, projekte javne rasvjete, održive gradnje, korištenja obnovljivih izvora energije, kao i za projekte čišćeg transporta te programe u industriji.


Banke

HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak ima posebne linije za program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. HBOR je za projekte energetske učinkovitosti odobrio približno 98,4 mil HRK kreditnih sredstava u razdoblju od 2011. do 2013. godine. Navedena kreditna sredstva HBOR-a odobrena su putem poslovnih banaka koje djeluju u RH, izravno putem HBOR-a i modela podjele rizika u suradnji s poslovnim bankama, a velika prednost je moguća kamatna stopa od 4 %.

Razne komercijalne banke imaju dostupne Zelene linije kreditiranja. Jedna od značajnijih je linija kredita Europske banke za obnovu i razvitak koji tvrtkama i jedinicama lokalne samouprave od 2013. godine nude zelene kredite kroz razne komercijalne banke. Ti krediti će omogućiti lakše investiranje u energetsku učinkovitost i projekte vezane uz obnovljive izvore energije. Ta kreditna linija rezultat je EBRD-ova projekta realiziranog u suradnji s Europskom unijom pod nazivom Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WeBSEFF II). Otvorena je i javnom i privatnom sektoru ukoliko žele poboljšati učinkovitost korištenja energije i/ili ulagati u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Iznos bespovratnih sredstava za projekte koji će zadovoljavati kriterije uštede energije i/ili smanjenja CO2, bit će od 5% do 10% iznosa kredita za poslovne subjekte odnosno od 10% do 15% iznosa kredita za JLP(R)S. Usto, ova linija nudi i besplatnu tehničku pomoć konzultanata koji će već u početnoj fazi moći preliminarno procijeniti uštede i ocijeniti hoće li projekti zadovoljiti kriterije potrebne za ostvarivanje prava na bespovratna sredstva.

U Hrvatskoj je u začetku i osnivanje etične razvojne banke nazvane ebanka, koja ostaje u vlasništvu svojih klijenata. Za sebe kažu da su ‘financijska kičma solidarne razvojne ekonomije u Hrvatskoj sačinjene od mreže snažnih lokalnih zajednica, razvojno orijentiranih poduzeća i organizacija civilnog društva, koji osiguravaju uvjete za kvalitetan život ljudi kroz procese realne ekonomije’. Ebanka je zamišljena kao transparentna, demokratska, solidarna organizacija koja svojim članovima osigurava najpovoljnije uvjete financiranja, kontinuiranu savjetodavnu podršku u poslovanju te aktivno smanjivanje rizika povezivanjem u ekonomske cjeline. Trenutno okupljaju suosnivače, a više informacija je dostupno na www.ebanka.eu.


Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede u 2014. raspisalo je natječaj za mjeru 4. Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, operacija 4.1.3. korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja Hrvatske 2014-2020. Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5 000 eura u kunskoj protuvrijednost, a najviša 1 milijun eura u kunskoj protuvrijednosti s ciljem poticanja ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti za potrebe vlastitog proizvodnog pogona korisnika. Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi.


Ministarstvo poduzetništva i obrta

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj jasno ukazuje da unaprjeđenje konkurentnosti malog gospodarstva zahtijeva bolju energetsku učinkovitost. Ona se može ostvariti kroz pomoć poduzetnicima u učinkovitijoj uporabi energije na način da se definiraju mjere i sustav poticaja koji mogu tome pridonijeti. Jedan od takvih primjera mjera je i uporaba alternativnih izvora energije. Ministarstvo se snažno zalaže za uvođenje pojma mikro proizvođača obnovljivih izvora energije koji podrazumijeva proizvođača na mjestu potrošnje i čime će se otvoriti put za mikro poduzetništvo u energetici.


HAMAG BICRO

Programi Hamag Bicro su prilagođeni svih skupinama poduzetnika od početnika do onih koji posluju dulje, a isti se mogu javiti za dobivanje garancije koja može iznositi od 50 do 80% ovisno o kategoriji za ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.


EU fondovi

U okviru Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014-2020, visoki udio ulaganja je na raspolaganju Republici Hrvatskoj, oko 3 milijarde eura, i to kroz pet prioriteta za konkurentnost: istraživanje i inovacije, ICT, razvoj malih i srednjih poduzeća, nisko-ugljično gospodarstvo i obrazovanje. Uz to, više od 2,2 milijarde eura namijenjeno je zaštiti okoliša i prilagodbi klimatskim promjenama. Također, ukupno gledajući, oko 40% Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno je podršci malim i srednjim poduzećima, istraživanju i inovacijama.

Promicanje energetske učinkovitosti (EnU) i obnovljivih izvora energije (OIE) definira kao cilj podupiranje EnU i uporabu OIE u poduzećima, smanjenje potrošnje energije u proizvodnim industrijama te promicanje učinkovitog korištenja energetskih izvora i smanjenja korištenja energije u uslužnom sektoru (turizam, uredski prostori i trgovina). Isti cilj definiran je i za pametno upravljanje energijom u javnoj infrastrukturi i stambenom sektoru. Kroz navedeni Operativni program,  hrvatskim poduzetnicima namijenjeno je 100 milijuna eura za ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama te u privatnom uslužnom sektoru.

S obzirom na nužnost komplementarnosti između poticanja EnU i OIE u poduzećima i ciljeva namijenjenih povećanju učinkovitosti i rasta MSP poduzetnicima je, u sklopu sufinanciranja proizvodnih investicija, omogućeno ulaganje u energetsku učinkovitost proizvodnih pogona i procesa (okvirno 200 milijuna eura).


Green for Growth Fund

Fond Green for Growth za regiju jugoistočne Europe osnovan je s misijom da u obliku javnog privatnog partnerstva pomaže implementaciju mjera energetske učinkovitosti i upotrebe obnovljivih izvora energije. Fond je namijenjen svim državama jugoistočne Europe uključujući Tursku i države koje graniče s ovom regijom. Financiranje se prvenstveno odvija kroz direktno financiranje poduzeća ili kućanstava te kroz indirektno financiranje putem partnerstva s drugim financijskim institucijama.

Cilj Fonda je svojim investicijama ostvariti smanjenje od 20% energetske potrošnje i/ili  smanjenje od 20% emisija CO2 kroz:

  1. Refinanciranje financijskih institucija (lokalnih komercijalnih banaka, ne-bankarskih financijskih institucija kao npr. institucija koje omogućavaju mikrofinanciranje i leasing kompanija te ostalih financijskih institucija) koje nude kredite kućanstvima, poduzećima, lokalnim samoupravama i javnom sektoru za implementiranje mjera energetske učinkovitosti ili provedbu projekata usmjerenih na korištenje obnovljivih izvora energije.
  2. Direktno financiranje ne-financijskih institucija (poduzeća, ESCO tvrtki, poduzeća ili projekti iz područja energetske učinkovitosti, itd.) koje zadovoljavaju kriterije energetskih ušteda, odnosno smanjenja emisija i zadovoljavaju tehničke kriterije za financiranje putem ovog fonda.

Ova inicijativa internacionalnih financijskih institucija koja je već aktivna u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u regiji, osmišljena je kao komplementarno sredstvo financiranja već postojećim programima i izvorima financiranja te kao doprinos inovacijama u financiranju, kao i doprinos razvoju industrije u jugoistočnoj Europi i susjednim državama ove regije.


REENOVA+

REENOVA+ je inovativna kreditna linija vrijednosti 60 milijuna eura, koja potiče ulaganja u energetsku učinkovitost u stambenom sektoru Republike Hrvatske.

REENOVA+ krediti dostupni su privatnim vlasnicima kuća, stanova i stambenih zgrada, koji mogu dobiti kredit u iznosu do 50.000 EUR za poboljšanje energetske učinkovitosti u svojim domovima. Svaki klijent može podnijeti zahtjev za više kredita, maksimalno do ukupnog iznosa od 150.000 EUR po pojedinačnom korisniku. Krediti se odobravaju u suradnji sa partnerskim bankama.

Ulaganjem u prihvatljive proizvode koji zadovoljavaju kriterije,  građani mogu smanjiti potrošnju energije i time postići značajne uštede,  uz istodobno povećanje udobnosti života i vrijednosti nekretnine. On-line izbornik prihvatljivih proizvoda, opreme i materijala potražite ovdje.

Projekt REENOVA+ je razvila EBRD – Europska banka za obnovu i razvoj kao dio SEFF projekta koji potiče energetsku učinkovitost i održivi razvoj (Sustainable Energy Financing Facility).  Besplatnu tehničku podršku u okviru REENOVA+ projekta financira EBRD-ov Posebni fond dioničara (Shareholders Special fund).


Povratak na – Građani