Mreža industrijske energetske efikasnosti – MIEE

Mreža industrijske energetske efikasnosti je nacionalni energetski program poticanja energetske učinkovitosti u gospodarstvu – malim, srednjim i velikim poduzećima.

Osnovni cilj je sustavno promoviranje energetske učinkovitosti, uspostava sustava za gospodarenje energijom, praćenje i analizu potrošnje energije te ostvarenje energetskih ušteda u komercijalnom sektoru.


Uspostavu i vođenje mjere Mreža industrijske energetske efikasnosti provode Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost – CEI i Hrvatska gospodarska komora (HGK), u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO) te Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOIE).


Kroz MIEE će se provoditi aktivnosti usmjerene na promoviranje energetske učinkovitosti u gospodarstvu. Osnovni je cilj poboljšati svijest i znanje vodstva gospodarskih poduzeća i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda te povezati aktivnosti s EU izvorima financiranja kao i olakšati provedba regulative. Također, kroz aktivnosti MIEE promovirat će se i mjere vezane za povećanje energetske učinkovitosti u industriji (I.2 i I.3) i ostali projekti povećanja energetske učinkovitosti u gospodarstvu i komercijanih zgrada.

Ključni elementi MIEE su: veza prema gospodarskim subjektima preko postojećih struktura HGK, uspostava popisa stručnjaka mjerodavnih za područje energetske učinkovitosti u komercijalnom sektoru, prijedlog pilot projekata, promoviranje projekata najbolje prakse te trening i obrazovanje. Provedba svih navedenih aktivnosti usmjeravat će se na sredstva dostupna u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK).


Buduće aktivnosti:

  • koordinacija institucija: ostvarenje suradnje između državnih i strukovnih tijela koja se uključuju u razvoj MIEE
  • razrada alata: SGE, M&T, energetski pregledi, demo projekti
  • određivanje financija: Razrada aspekata financiranja, razmatranje mogućih tzv. “pipeline” projekata, razrada moguće primjene ESCO principa i OPKK u industriji
  • promoviranje mjera vezanih za povećanje energetske učinkovitosti u industriji (I.2 i I.3)
  • informiranje i edukacija gospodarskih subjekata

Popis pravnih osoba mjerodavnih za područje energetske učinkovitosti u komercijalnom sektoru.

Ovaj popis namijenjen je svim zainteresiranim s ciljem pomoći pri pronalasku prave informacije/ponude za određeni problem. Popis je podijeljen na četiri područja djelovanja: postrojenja i oprema, analize i studije, industrijski procesi i ispitivanja i mjerenja.

Pozivamo sve pravne subjekte koji djeluju u nekom od navedenih područja da popunjavanjem upitnika iznesu osnovne podatke o poduzeću kako bi oni bili dostupni svim posjetiocima Nacionalnog web portala energetske učinkovitosti.


Izdvojene mjere trećeg NAPEnU usmjerene na industriju


Povratak na – Komercijalni sektor