Mreža industrijske energetske efikasnosti – MIEE

Mreža industrijske energetske efikasnosti je nacionalni energetski program poticanja energetske učinkovitosti u gospodarstvu – malim, srednjim i velikim poduzećima.

Osnovni cilj je sustavno promoviranje energetske učinkovitosti, uspostava sustava za gospodarenje energijom, praćenje i analizu potrošnje energije te ostvarenje energetskih ušteda u komercijalnom sektoru.


Uspostavu i vođenje mjere Mreža industrijske energetske efikasnosti provode Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost – CEI, Energetski Institut Hrvoje Požar (EIHP), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO), Ministarstvo gospodarstva (MINGO) te Ministarstvo zaštite okoliša (MZOIP).


MIEE je sveobuhvatna mjera koja može uključiti veliki broj subjekata – potrošača energije i sustavno djelovati na povećanju energetske učinkovitosti na sektorskoj razini.

Ideja Mreže je povezivanje potrošača energije, stručnjaka, državnih institucija, zainteresiranih strana u funkcionalnu strukturu koja bi imala za cilj poboljšanje racionalnog korištenja energije.


Unutar programa pokretanja MIEE predviđena je uspostava edukacije energetskih menadžera, organiziranje tzv. ”pool-a stručnjaka” usmjerenih na podupiranje komercijalnog sektora uključenog u MIEE kako bi subjekti uz stručnu pomoć osigurali vlastite uštede te odvijanje brojnih radionica za edukaciju zaposlenika i izmjenu dobrih praksi poduzeća.


U aktivaciji MIEE kao mjere Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti namjera je provesti niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske učinkovitosti u industriji. Osnovni cilj je poboljšati svijest i znanje vodstva i zaposlenika industrijskih poduzeća, u prvom redu kako bi se iskoristili potencijali mjera s nižim troškovima provedbe, a većim učinkom. Također je potrebno uspostaviti organizacijsku strukturu u poduzeću zaduženu za planiranje, ostvarenje i praćenje ciljeva energetskih ušteda (energetski menadžment) te uvesti informacijske sustave za nadzor i analizu potrošnje te postavljanje ciljeva.

Na ovaj će se način istodobno stvoriti i opsežna baza podataka o potrošnji energije u industriji te će se razviti indikatori koji će služiti za benchmarking s poduzećima iz iste grane u Hrvatskoj, ali i u EU.

Pritom su ciljevi:

  • poboljšanje svijesti i znanja vodstva industrijskih tvrtki i zaposlenika o racionalnom korištenju energije;
  • uspostava organizacijske strukture u tvrtkama (energetski menadžment) uz uvođenje informacijskih sustava za nadzor i analizu potrošnje, te uz postavljanje ciljeva racionalizacije (M&T);
  • izrada plana aktivnosti za ključne industrijske grane;
  • razrada financiranja provedbe ciljanih mjera energetske učinkovitosti.

Izdvojene mjere trećeg NAPEnU usmjerene na industriju


Povratak na – Komercijalni sektor