Put prema 20-20-20 i dalje

Krajem 2008. godine Europska unija usvojila je tzv. energetsko-klimatski paket zakona koji bi do 2020. godine trebali rezultirati s:

europe-155191  

 • 20 % manjim emisijama stakleničkih plinova u usporedbi s 1990. godinom;
 • 20 % udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji;
 • 20 % manjom potrošnjom energije (u odnosu na onu koja se do 2020. očekuje u slučaju neprovođenja posebnih mjera).

Zbog toga je kao zajednički naziv tih ciljeva odabrano ime ”20-20-20”.

Tri glavna cilja energetske politike EU-a su konkurentnost, održivost i sigurnost opskrbe.

Ova tri cilja određuju temeljna načela kojima se Europska Unija usmjerava prilikom kreiranja lokalnih energetskih politika. Kako bi se detaljnio mjerio napredak, razvijeni su energetski i klimatski cijeljevi do 2020., 2030. te 2050. godine.


Strateški ciljevi Europske Unije do 2020. godine


 • smanjenje stakleničkih plinova za najmanje 20 % u usporedbi s 1990.
 • 20 postotni udio energije iz obnovljivih izvora
 • 20 postotno povećanje energetske učinkovitosti

Strateški ciljevi Europske Unije do 2030. godine


 • 40 postotno smanjenje emisija stakleničkih plinova
 • najmanje 27 % udjela energije u EU-u iz obnovljivih izvora
 • povećanje energetske učinkovitosti za 27 – 30%
 • cilj od 15 % elektroenergetske interkonekcije (tj. prijenos 15 % električne energije, proizvedene u EU-u, u druge zemlje EU-a)

Strateški ciljevi Europske Unije do 2050. godineEnergetska učinkovitost u Hrvatskoj


 • usklađivanje s EU direktivama
 • provođenje mjera Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti