Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti – NAPEnU

Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti (NAPEnU) predstavlja sveobuhvatni provedbeni dokument politike energetske učinkovitosti za određeno trogodišnje razdoblje, a ujedno sadrži i izvješće s detaljnim prikazom aktivnosti provedenih u prethodnom trogodišnjem razdoblju. U izvješću se nalazi i prikaz ostvarenih ušteda energije u odnosu na ciljeve postavljene u prethodnom nacionalnom akcijskom planu za energetsku učinkovitost Republike Hrvatske. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti izrađuje Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost, koje se djeluje unutar Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Trenutno je na snazi treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti, za razdoblje od 2014. do 2016. godine.

U NAPEnU su iznesene mjere kojima se planira postići smanjenje potrošnje putem mjera energetske učinkovitosti. Provođenje tih mjera nije štednja, nego razvoj uz poticanje racionalnije uporabe energije, kroz napredne procese i svjesnije ponašanje. Promatraju se uštede u primarnoj i krajnjoj potrošnji, a cilj povećanja energetske učinkovitosti iskazuje se kao apsolutna razina potrošnje primarne i krajnje potrošnje energije u 2020.


CEI u svom radu koordinira s više od 180 institucija te je njihove planove o poboljšanju energetske učinkovitosti uključio u treći Nacionalni plan energetske učinkovitosti (NAPEnU).

Okvirni nacionalni cilj povećanja energetske učinkovitosti izražen kao apsolutni iznos neposredne potrošnje energije u 2020. godini je 293,04 PJ (7,00 Mtoe).

Prema čl. 7 EED u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine nacionalni cilj energetskih ušteda iznosi 1,938 PJ godišnje, odnosno kumulativno 54,250 PJ. Od toga, 32,094 PJ planira se postići kroz 40 mjera energetske učinkovitosti iznesenih u 3. NAPEnu.

Odgovarajući cilj izražen kao apsolutni iznos primarne energije u 2020. godini je 466,69 PJ (11,15 Mtoe). To znači da ukupno povećanje energetske učinkovitosti mora ostvariti uštede energije:

  • 19,77 PJ do 2016. godine
  • 22,76 PJ do 2020. godine

Od 2008. godine do 2014. godine izrađena su tri Nacionalna plana energetske učinkovitosti. U 2016. godini Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost izradit će četvrti Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti koji će vrijediti za razdoblje od 2017. do 2020. godine.


Rezultati


Nacionalni okvir politike (NOP) za razvoj tržišta alternativnih goriva


Nacionalni dokumenti