U Zagrebu i Splitu održane radionice za unos podataka u SMiV

U Zagrebu 30. svibnja 2017., te Splitu 1. lipnja 2017. održane su radionice za unos podataka u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije – SMiV.

Na radionicama su sudionicima najprije ponovljene osnovne funkcije sustava te su demonstrirane najnovije nadogradnje SMiV-a, a zatim su korisnici samostalno uz pomoć administratora u sustav unosili Godišnje planove energetske učinkovitosti gradova i županija.

Radionice su održane klopu projekta PUBLENEF “Supporting PUBLic authorities for implementing ENergy EFficiency policies” usmjerenog na implementiranje učinkovitih i energetski održivih politika u državama članicama te pružanje potpore u provođenju procesa istaknutih kao najbolje prakse na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Projekt je podržan od strane Europske komisije kroz program Obzor 2020.

Iduća radionica održava se u Rijeci, 6. lipnja 2017.


Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) razvijen je unutar projekta MVP SEE u suradnji s  Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (GIZ) d.o.o. koji implementira projekte u zemljama regije Jugoistočne Europe, a u ime Njemačkog Ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ).

Produkt projekta je usklađivanje nacionalne regulative s Europskim direktivama o mjerenu i verifikaciji ušteda energije te uspostava SMIV sustava. SMIV je internet aplikacija kojom upravlja Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost u skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti i odredbama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.


Projekt “Supporting PUBLic authorities for implementing ENergy EFficiency policies (PUBLENEF)” usmjeren je na implementiranje učinkovitih i energetski održivih politika u Državama članicama te pružanje potpore u provođenju procesa istaknutih kao najbolje prakse na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

  • Trajanje: veljača 2016. – siječanj 2019.

Specifični ciljevi PUBLENEFa vezani su uz detektiranje postojećih mehanizama implementiranja politika energetske učinkovitosti u europskim zemljama, regijama i gradovima te jačanje međunarodne suradnje relevantnih državnih institucija zaduženih za kreiranje i provođenje energetskih politika uz razvoj alata koji će im pomoći u praćenju i implementiranju.

Projekt je podržan od strane Europske komisije kroz program Obzor 2020.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost uključeno je u projekt kao jedan od partnera.