Projekti u kojima NKT sudjeluje

Partneri

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost sudjeluje u sljedećim projektima kao ravnopravni partner projekta, direktno uključen u sve procese projekta:


SUPPORT

Projekt „SUPPORT“ je podržan sredstvima Europske unije kroz program INTERREG EUROPE.
Cilj projekta je pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u procesu planiranja i provedbe projekata energetske učinkovitosti.

  • Trajanje: 2017. – 2021.

U projektu uz Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (NKT) sudjeluje 10 partnera iz 9 zemalja Europske unije, a ukupni proračun projekta iznosi 1,8 milijardi eura. Projekt će ukupno trajati 5 godina, a vodeći partner na projektu je Istarska regionalna agencija IRENA.


PUBLENEF

Projekt “Supporting PUBLic authorities for implementing ENergy EFficiency policies (PUBLENEF)” usmjeren je na implementiranje učinkovitih i energetski održivih politika u Državama članicama te pružanje potpore u provođenju procesa istaknutih kao najbolje prakse na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

  • Trajanje: veljača 2016. – siječanj 2019.

Specifični ciljevi PUBLENEFa vezani su uz detektiranje postojećih mehanizama implementiranja politika energetske učinkovitosti u europskim zemljama, regijama i gradovima te jačanje međunarodne suradnje relevantnih državnih institucija zaduženih za kreiranje i provođenje energetskih politika uz razvoj alata koji će im pomoći u praćenju i implementiranju.

Projekt je podržan od strane Europske komisije kroz program Obzor 2020.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost uključeno je u projekt kao jedan od partnera.


MVP SEE -ZAVRŠEN

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost – CEI nastupa u projektu MVP SEE kao vodeća institucija u implementaciji MVP-a i zadužena je za otvaranje info linije za savjetovanje partnera iz ministarstava i/ili agencija ostalih država partnera projekta. CEI će podržati države partnere u definiranju MVP sistema unutar svojeg zakonodavstva pružajući im direktne savjete i smjernice. CEI ima glavnu ulogu u implementaciji obveznih shema energetske učinkovitosti i hrvatski model će se kroz projekt podijeliti ostalim partnerima SEE regije.

Cilj ovog projekta je poticanje kontinuirane suradnje između država jugoistočne Europe (SEE) u izgradnji mreže institucija zaduženih za energetsku učinkovitost te razvoj web platforme za mjerenje i verifikaciju (MVP). Mreža institucija služit će kao platforma za izmjenu iskustava, znanja i najboljih praksi između ”SEE država”. Ideja projekta je uspostaviti formalnu mrežu institucija ne samo za potrebe MVP-a, već za sve potrebe vezane uz energetsku učinkovitost, s namjerom održavanja trajne suradnje za potrebe implementiranja politika energetske učinkovitosti.

MVP je prvenstveno osmišljena za praćenje implementacije Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti, no također se može koristiti za praćenje proizvoljnog broja planova na različitim državnim nivoima, gdje se za cilj može postaviti bilo ušteda energije ili ušteda emisije CO2. Upisani podaci se povezuju s registriranim planovima (nacionalnim, okružnim, lokalnim) na osnovu čega se mogu formirati izvještaji o postignutim u odnosu na planirane uštede. Aktivnosti ovog projekta su postale dio službenog Radnog Programa 2013. – 2014. Grupe za koordinaciju EnU, u okviru Energetske zajednice. Centralizirano/centralno prikupljanje i evaluacija podataka o energetskoj učinkovitosti će poboljšati tok tehničkih informacija između lokalnih i nacionalnih nivoa vlasti i predstavlja ekonomično rješenje. Platforma za mjerenje i verifikaciju bi u svim zemljama jugoistočne Europe trebala doprinijeti donošenju političkih odluka utemeljenih na stvarnim podacima i poduprijeti isplativo i konzistentno planiranje i implementaciju mjera energetske učinkovitosti na svim nivoima vlasti.

Zemlje koje sudjeluju u projektu: Hrvatska (kao primjer i vodeći partner), Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna gora, Makedonija, Srbija.

Projekt je financiran iz Otvorenog Regionalnog fonda – Energetska Učinkovitost (ORF-EE). Ovaj fond je dio Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) d.o.o. koji implementira projekte u zemljama regije Jugoistočne Europe, a u ime Njemačkog Ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ). ORF-EE podržava sve zemlje Jugoistočne Europe u razvoju inovativne web platforme za mjerenje i verifikaciju (MVP).


SMIV

Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) razvijen je unutar projekta MVP SEE u suradnji s  Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (GIZ) d.o.o. koji implementira projekte u zemljama regije Jugoistočne Europe, a u ime Njemačkog Ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ).

Produkt projekta je usklađivanje nacionalne regulative s Europskim direktivama o mjerenu i verifikaciji ušteda energije te uspostava SMIV sustava. SMIV je internet aplikacija kojom upravlja Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost u skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti i odredbama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.


Korisnik

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost korisnik je sljedećih projekata, u smislu neposredne koristi proizašle iz ciljeva i tema projekata:


CA EED

Program CA EED je Program Europske komisije za implementaciju Direktive o energetskoj učinkovitosti pokrenut u 2013. godini s ciljem pružanja podrške zemljama članicama pri implementaciji Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU.

Projekt je financiran iz programa Europske unije Intelligent Energy Europe.
Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost sudjeluje u Programu.


ENSPOL

Projekt “Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes (ENSPOL)” usmjeren je na učinkovitu i valjanu implementaciju članka 7. Direktive EED u svim Državama članicama i šire.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost djeluje unutar opsega ovog projekta.


multEE

Projekt MultEE (Facilitating Multi-level governance for energy efficiency) usmjeren je na podizanje kvalitete i olakšavanje procesa planiranja politike energetske učinkovitosti i njene implementacije na razini projektnih partnera država članica.  Posebno se odnosi na izazove planiranja energetske učinkovitosti unutar upravljačkih sustava koji djeluju u više razina u smislu vertikalne konzistentnosti nacionalne, regionalne i lokalne razine provođenja politike te poboljšavanje horizontalne koordinacije.

  • Trajanje projekta: 01. ožujak 2015. – 31. kolovoz 2017.

U projektu sudjeluju predstavnici 9 različitih država članica EU, među kojima je i Energetski institut Hrvoje Požar kao predstavnik Hrvatske.


EU-MERCI

Temeljni cilj ovog projekta je potpora koordiniranom razvoju energetske učinkovitosti u industrijskim procesima. Kroz projekt je osmišljeno razviti metode i alate za podupiranje europske industrije u efektivnom implementiranju principa energetske učinkovitosti i praćenju energetskih ušteda prilikom primjene Direktive 2012/27/EU.

  • Trajanje: veljača 2016 – siječanj 2018