Radionica EU projekta SUPPORT – poboljšanje koordinacije instrumenata energetske politike i učinkovitije korištenje mogućnosti financiranja mjera EE

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija je 13. lipnja 2017. u Rovinju organizirala Radionicu EU projekta SUPPORT, kojemu je glavni cilj da poboljšanjem koordinacije instrumenata energetske politike i promoviranjem učinkovitijeg korištenja mogućnosti financiranja pomaže jedinicama lokalne samouprave u implementaciji održivih modela upravljanja energijom.

Događaj je otvorio gospodin Valerio Drandić, ovlaštenik Župana Istarske županije Valtera Flega, a uvodno izlaganje u projekt SUPPORT imao je Valter Poropat, direktor IRENA-e.

Na radionici su osim IRENA-e i CEI-a, Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, koji sudjeluju kao partneri na projektu SUPPORT, gostovali predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te APN-a, Agencije za promet nekretninama. Gostujući prezentatori su predstavili provedbe mjera EE i predstojeće moguće natječaje u djelokrugu njihovih ministarstva/agencija.

Radionica je bila prvenstveno namijenjena istarskim jedinicama lokalnih samouprava, te su se na njoj prisustvovali predstavnici svih istarskih gradova. Nakon prezentacija, organizatori su u otvorenoj diskusiji raspravljali sa sudionicima radionice o energetskoj učinkovitost u Istarskoj županiji, izradi akcijskih planova energetske učinkovitosti na lokalnoj/regionalnoj razini, identifikaciji prepreka koje nastaju pri korištenju ERDF (Europski fond za regionalni razvoj) sredstava te povećanju informacija o mogućnostima i procedurama korištenja ERDF sredstava, jačanju kapaciteta javnih vlasti usmjerenih na korištenje ERDF sredstava te prijedlozima vezanima uz reviziju OP Konkurentnost i kohezija – prioritet 4c što je jedan od pod-ciljeva projekta SUPPORT.


Projekt „SUPPORT“ je podržan sredstvima Europske unije kroz program INTERREG EUROPE.
Cilj projekta je pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u procesu planiranja i provedbe projekata energetske učinkovitosti.

  • Trajanje: 2017. – 2021.

U projektu uz Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (NKT) sudjeluje 10 partnera iz 9 zemalja Europske unije, a ukupni proračun projekta iznosi 1,8 milijardi eura. Projekt će ukupno trajati 5 godina, a vodeći partner na projektu je Istarska regionalna agencija IRENA.