U Briselu održan ”Intermediate Meeting” u sklopu projekta PUBLENEF

Od 21.6. do 22.6.2017. u Briselu je održan radni sastanak partnera na projektu PUBLENEF Obzor 2020. Nakon godinu i pol provedbe EU projekta projektni partneri su se sastali da rasprave dosadašnje aktivnosti planove za dalje. Sastanku su prisustvovali svi partneri iz 12 institucija EU. Dean Smolar, voditelj Nacionalnog koordinacjskog tijela predstavljao je CEI kao projektnog partnera na projektu te ovom prilikom predstavio status rada i buduće aktivnosti CEI u ovom projektu.