POZIV na dostavu komentara i prijedloga za izradu Četvrtog Nacionalnog akcijskog plana energetske učikovitosti

Prema Direktivi o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) i Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) države članice EU obavezne su izrađivati Nacionalne akcijske planove (u daljnjem tekstu NAPEnU) i provoditi njima definiranu politiku. Nacionalni akcijski plan sveobuhvatni je provedbeni dokument politike energetske učinkovitosti kojim se definiraju mjere po svim sektorima potrošnje energije potrebne za ispunjenje nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti.

U suradnji s resornim ministarstvima, nacionalnim institucijama kao i svim tijelima zaduženim za provedbu NAPEnU-a (preko 180 institucija) Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (u daljnjem tekstu: CEI) pripremit će podloge i izraditi 4. NAPEnU za razdoblje 2017. – 2019. Rok za donošenje plana je 1. travanj 2017. do kada treba biti usvojen na Vladi Republike Hrvatske.

Ovim putem pozivamo sve relevantne institucije i širu javnost na dostavu prijedloga izmjena i komentara na mjere iz Trećeg Nacionalnog akcijskog plana najkasnije do 10. prosinca 2016.

Molimo prijedloge i komentare te eventualne prijedloge novih mjera da dostavite u digitalnom obliku prema formatu zadanom u 3. NAPEnU na mail adresu ee@cei.hr.

Zadani format možete preuzeti ovdje.