Održan stručni skup u okviru projekta BUILD UPON

U četvrtak, 31. ožujka 2016. održan je prvi stručni skup u okviru projekta BUILD UPON, u hotelu Westin u Zagrebu.

Projekt BUILD UPON orijentiran je na pokretanje regionalne aktivne mreže svih sudionika održive gradnje kao efektivne potpore definiranju i implementaciji principa održive gradnje na lokalnom, nacionalnom i Europskom nivou. Projekt je službeno započeo 1.ožujka 2015. godine, a trajat će do 28. veljače 2017. godine.

Važan cilj ovog projekta je potpora sudionicima održive gradnje u njihovom utjecaju i doprinosu lokalnoj i nacionalnoj vlasti pri kreiranju politika vezanih uz održivu gradnju. Posebice se to odnosi na podršku Vladi RH u donošenju nove dugoročne strategije energetske obnove zgrada, za koju  je predviđen rok travanj 2017. godine.

Za provođenje projekta je zaduženo 13 Savjeta za zelenu gradnju (SZG) iz Europe, dok ih koordinira  SZG Španjolske uz potporu svjetskog SZG. Za glavne faze projekta su zaduženi Češki SZG, SZG Italilja, SZG Irska i SZG Švedska. SZG su neprofitne organizacije s članstvom, koje pokreću transformacije zgrada i zajednica te ponašanje korisnika prema održivosti. Svjetski SZG je koalicija više od 100 nacionalnih SZG s 27.000 članova diljem svijeta, što ga čini najvećom međunarodnom organizacijom koja utječe na tržište zelene gradnje. Europska Regionalna Mreža se sastoji od preko 30 nacionalnih SZG i surađuje sa svojih 5.000 članova iz cijele Europe, koji sačinjavaju široku mrežu dionika iz građevinskog sektora.

Osim donošenja poboljšane verzije strategije, jednako je važno postizanje koordiniranog djelovanja svih dionika i ravnopravni dijalog po svim pitanjima iz područja zakonodavstva, financiranja, kreiranja svijesti i unapređenja znanja i vještina, potrebnim za ostvarenje rezultata. S preko 100 sudionika, stručni skup je bio prilika da se  javna uprava, gospodarstvo, akademska zajednica i civilno društvo upoznaju s projektom BUILD UPON koji se provodi u 13 zemalja Europske unije, među kojima i u Hrvatskoj, a u potpunosti je financiran iz programa Obzor 2020.

Na stručnom skupu je sudjelovao tim Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost  koje djeluje unutar Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI). Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost ujedno sudjeluje u projektu kao jedan od predvodnika promjena u području kreiranja energetskih politika te je također istaknut kao dionik unutar relevantnih mapa dionika za ovaj projekt u Hrvatskoj.

Sve informacije o projektu dostupne su na web stranici www.buildupon.eu , gdje se nalazi i lista svih dionika te pokrenutih inicijativa iz područja zelene gradnje u svih 13 europskih zemalja.