Novigrad i Vodnjan, članice najveće svjetske inicijative za klimu i energiju

U prosincu 2017. godine gradovi Novigrad i Vodnjan potpisali su  Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju i time se pridružili svjetskoj inicijativi za urbanu klimu i energiju koja  ujedinjuje tisuće lokalnih i regionalnih vlasti, dobrovoljno posvećenih provedbi klimatskih i energetskih ciljeva EU-a na svom teritoriju.

Potpisnici Sporazuma, gradonačelnici gradova: Novigrada i Vodnjana obvezali su se smanjiti emisije CO2 (i, prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) na našem području za najmanje 40% do 2030. godine učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije te usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene.

Gradovi Novigrad i Vodnjan,  jedni su od prvih hrvatskih gradova koji su se priključili ovoj inicijativi i imaju zajedničku viziju održive budućnosti, bez obzira na veličinu svojih gradova ili općina ili njihov geografski položaj. Ta zajednička vizija pokreće njihova nastojanja za rješavanje međusobno povezanih izazova: ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe i dobivanja energije iz obnovljivih izvora. Zajedno su spremni donijeti konkretne, dugoročne mjere kojima će se osigurati ekološki, društveno i gospodarski stabilno okruženje za sadašnje i buduće naraštaje. Imaju zajedničku odgovornost stvarati održivija, privlačnija, otpornija i energetski učinkovitija područja prikladnija za život.

Potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju jedan je od ciljeva projekta „Empowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies)“ (EMPOWERING) koji uključenim istarskim gradovima omogućuje napredak u području poznavanja i pripreme prelaska na obnovljive izvore energije te smanjenje upotrebe konvencionalnih izvora energije kao i uključivanja u međunarodnu mrežu potpisnika “Sporazuma gradonačelnika” (Covenant of Mayors – CoM) kao odgovora naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime, a ujedno prva i najambicioznija inicijativa Europske komisije usmjerena izravno na aktivno uključenje i kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv globalnog zatopljenja.

Hrvatski partner u projektu je Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. kao koordinator projekta uz podršku Istarske županije i sedam istarskih gradova: Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Vodnjan kao suradnika. Vrijednost projekta iznosi HRK 12.000.000,00, dok je budžet Istarske razvojne agencije u projektu HRK 1.000.000,00.