Poziv na sudjelovanje u istraživanju tržišta – Grad Koprivnica – Obnova dječjeg vrtića

Grad Koprivnica i Regionalna energetska agencija Sjever provode pilot investiciju čiji je cilj isporučiti replikabilno rješenje za vanjsku, unutarnju, energetski učinkovitu i funkcionalnu transformaciju montažne zgrade vrtića za što je Grad osigurao sredstva u ukupnoj vrijednosti od 2.250.000 kn bez PDV-a.

Želja je ovom investicijom osuvremeniti okruženje za igru i učenje djece te povećati energetsku učinkovitost kroz troškovno optimalnu investiciju, uzimajući u obzir ukupan trošak vlasništva. Specifičnost ove pilot investicije je da će biti provedena putem javne nabave inovacija u sklopu koje Grad kao naručitelj traži jedno ili više inovativnih rješenja s područja projektiranja, dizajna, materijala, konstrukcija, funkcionalnosti, didaktike, postupaka provedbe te, eventualno, instrumenata financiranja. Potencijalni ponuditelji svoje rješenje za ovu investiciju ponuditi će po principu „design & build“ rješenja, samostalno ili u zajednici ponuditelja.

U tijeku je istraživanje tržišta kojim naručitelj želi ostvariti kontakt i razmijeniti informacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Naručitelj je u tu svrhu pokrenuo prikupljanje iskaza interesa.

Više informacija o investiciji možete dobiti iz dokumenata u na dnu stranice i na web stranici pilot investicije https://ppi.koprivnica.hr/, na kojoj je i omogućeno iskazivanje interesa.

Iskazivanje interesa traje do 17. travnja 2018., a 25. travnja u Zagrebu će u organizaciji HGK biti organizirana radionica.

Gospodarski subjekti imaju priliku kroz ovaj projekt osmisliti i/ili testirati novi proizvod ili postupak te kasnije stečeno iskustvo kapitalizirati na tržištu. Naručitelj traži inovativna rješenja s područja projektiranja, dizajna, materijala, konstrukcija, funkcionalnosti, didaktike, postupaka provedbe te, eventualno, instrumenata financiranja. Predložena rješenja trebala bi značajno poboljšati energetsku učinkovitost, funkcionalnost interijera i kvalitetu uvjeta za razvoj djece.

Pozadina projekta, sadržaj i specifični zahtjevi navedeni su u Market sounding prospektu koji je prilog ovoj obavijesti, a dostupan je s popratnim dokumentima i na poveznici: https://ppi.koprivnica.hr/ pod PROSPEKT I DOKUMENTACIJA.

Cilj ovog postupka je da se naručitelj posavjetuje s tržištem i razmijeni informacije s gospodarskim subjektima o njihovim sposobnostima, kapacitetima i mogućnostima, kao i o mogućim ograničenjima koje žele prevladati, uzimajući u obzir specifične zahtjeve navedene u Market sounding prospektu. Stručnu podršku ovom postupku i pilot projektu daju Grad Koprivnica, Regionalna energetska agencija Sjever te nacionalni i međunarodni stručnjaci za nabavu i tehnički stručnjaci.

Naručitelj će tijekom istraživanja tržišta poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da sudjelovanje gospodarskih subjekata u postupku ne naruši tržišno natjecanje. Te mjere uključuju prosljeđivanje svih relevantnih informacija razmijenjenih u okviru sudjelovanja u ovom postupku, čime će se osigurati ravnopravno sudjelovanje svih sudionika.

Ova obavijest NE SLUŽI KAO SREDSTVO POZIVA NA NADMETANJE ILI OCJENJIVANJA PONUDITELJA, a sadrži sve informacije dostupne u trenutku objave obavijesti te je naručitelj ne koristi za skraćivanje rokova u postupku javne nabave za ovaj predmet. Okvire i uvjete planiranog poziva na nadmetanje naručitelj će odrediti na temelju provedenog istraživanja tržišta i razmjene informacija s gospodarskim subjektima.

Ovaj postupak dio je međunarodnog projekta Prominent MED (Proj.No. 1003, Ref.No. 1MED15-1.1-M12-070) u sklopu programa Interreg Mediterranean i sufinanciran je EU sredstvima. Cilj projekta je korištenjem postupka javne nabave inovacija potaknuti istraživanje i razvoj inovativnih tehnoloških rješenja te njihovu komercijalizaciju na tržištu. Budući da je ovo međunarodni projekt i naručitelj želi uključiti čim šire tržište, prethodna informacijska obavijest je objavljena i na razini Europske unije odnosno u Dodatku Službenom listu EU (TED, Tenders Electronic Daily).

Naručitelj će organizirati obilazak lokacije projekta i održati radionicu za savjetovanje s tržištem. Cilj radionice je da Grad Koprivnica kao naručitelj prisutnim gospodarskim subjektima detaljnije predstavi specifične zahtjeve, svoja očekivanja i postupak javne nabave inovacija te od njih dobije povratne informacije. Na radionici će biti omogućeno i umrežavanje među potencijalnim partnerima.

Gospodarski subjekti mogu se registrirati za obilazak i radionicu te iskazati svoj interes ispunjavanjem i slanjem Obrasca za iskaz interesa koji se nalazi na poveznici:
https://ppi.koprivnica.hr/ pod OVDJE ISKAŽITE INTERES

Naručitelj poziva na iskazivanje interesa sve gospodarske subjekte, a posebno proizvođače i njihove predstavnike, inovatore, izvođače, projektante, arhitekte, edukatore, mala i srednja poduzeća, nevladine i neprofitne organizacije.

Naručitelj također poziva sve gospodarske subjekte da postave svoja pitanja putem e-pošte na: ppi@rea-sjever.hr

Odgovore na pitanja (bez navođenja podataka o gospodarskim subjektima) naručitelj će redovitododavati i objavljivati na poveznici:
https://ppi.koprivnica.hr/ pod PITANJA I ODGOVORI

Ova faza istraživanja tržišta završava Radionicom za savjetovanje s tržištem. Grad Koprivnica će pažljivo analizirati dobivene informacije iz iskaza interesa i postavljenih pitanja te na temelju toga napraviti dokument analize, koji će subjektima u svrhu pripreme biti dostavljen prije održavanja radionice. Nakon održavanja radionice naručitelj će svim gospodarskim subjektima koji su iskazali interes ili su sudjelovali na radionici dostaviti izvješće o rezultatima održane radionice.

Više informacija pronađite u dokumentima: