Energetska obnova obiteljskih kuća – status pripreme poziva

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je zbog velikog interesa stručne i šire javnosti izvijestilo o statusu pripreme i objave Poziva za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu obiteljskih kuća, kako prenosi ”Energetika.net”.

Taj će se poziv objaviti čim bude ispunjen osnovni preduvjet za njegovu pripremu, što je vezano za izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 o europskim fondovima. Naime, sukladno članku 2. točki 10. iz Definicije te Uredbe, ona ne predviđa mogućnost da korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj iz kojeg se osiguravaju sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća bude fizička osoba.

Izmjenu te odredbe MGIPU je pokrenuo još u drugoj polovici 2016. godine. Taj je Uredba ujedno dio tzv. Omnibus paketa, kojim je Europska komisija predložila više izmjena vezanih uz pojednostavljenje načela i postupaka izrade, provođenja i kontrole trošenja europskih proračunskih sredstava, što podrazumijeva i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI), a taj je proces vrlo složen jer obuhvaća niz zakonskih akata i konačno je usvajanje uvjetovano postizanjem dogovora za svaki od njih.

U skladu s time, MGIPU će Poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća objaviti čim se za to steknu uvjeti. Inače, iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ za energetsku obnovu obiteljskih kuća Hrvatskoj bi bilo na raspolaganju 30 mil. eura.