Najava ciklusa edukacijskih radionica o planiranju politike energetske učinkovitosti i korištenju SMIV sustava

U sklopu projekta PUBLENEF organizirat će se novi ciklus edukacijskih radionica čiji je cilj jačanje kapaciteta regionalnih i lokalnih obveznika planiranja energetske učinkovitosti.

Sudjelovanje na radionicama neće se naplaćivati. Lokacije i termini održavanja radionica bit će pravovremeno objavljeni.

Sažetak strategije projekta vezane za ovu aktivnost možete pogledati ovdje.

Sažetci  strategija ostali partnera u konzorciju dostupni su na stranici projekta.


Projekt “Supporting PUBLic authorities for implementing ENergy EFficiency policies (PUBLENEF)” usmjeren je na implementiranje učinkovitih i energetski održivih politika u Državama članicama te pružanje potpore u provođenju procesa istaknutih kao najbolje prakse na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

  • Trajanje: veljača 2016. – siječanj 2019.

Specifični ciljevi PUBLENEFa vezani su uz detektiranje postojećih mehanizama implementiranja politika energetske učinkovitosti u europskim zemljama, regijama i gradovima te jačanje međunarodne suradnje relevantnih državnih institucija zaduženih za kreiranje i provođenje energetskih politika uz razvoj alata koji će im pomoći u praćenju i implementiranju.

Projekt je podržan od strane Europske komisije kroz program Obzor 2020.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost uključeno je u projekt kao jedan od partnera.