Započeo Twinning light projekt ‘Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj’ (CRO nZEB)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) i njemačko Savezno ministarstvo gospodarstva i energetike (BMWi) sklopili su 31. ožujka 2017. godine Ugovor za Twinning light projekt ‘Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj’ (CRO nZEB) financiranog u sklopu IPA 2012 programa Europske unije za Hrvatsku.

Twinning je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU-a i korisničkih ili partnerskih zemalja, a opći cilj ovog Twinning light projekta je podržati Republiku Hrvatsku u postizanju zadanih ciljeva strategije Europe 2020, i to: 20% smanjenja emisija stakleničkih plinova, 20% povećanja energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora u odnosu na 1990. godinu.

Svrha ovog projekta vrijednog 220.000 eura je jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj te pomoć pri razvijanju temelja za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije (G0EZ).

Projekt ima veliku važnost za Republiku Hrvatsku jer će oba partnera blisko surađivati na izradi potrebnih preporuka za ažuriranje Plana zgrada gotovo nulte energije (G0EZ) te izradi hodograma za njegovu provedbu, uz navođenje točnog vremenskog tijeka i uključenih institucija, kao i procjene njegove izvedivosti. BMWi će pomoći MGIPU-u pri uspostavi odgovarajućih sadržajnih podloga u vidu skupova podataka, analiza i simulacijskih pristupa.

Projekt obuhvaća sljedeće glavne komponente:

KOMPONENTA A
Ažuriranje ključnih preporuka politike.
Sveobuhvatna analiza kao polazište za provedbu Plana G0EZ, utvrđivanje potrebnih tehničkih i ekonomskih zahtjeva i simulacija različitih tehnoloških opcija.

KOMPONENTA B
Preporuke za ažuriranje Plana G0EZ i za indikativni hodogram za provedbu Plana G0EZ u Hrvatskoj.
Analiza Plana G0EZ, usporedna analiza Plana G0EZ i nacrt indikativnog hodograma za provedbu Plana G0EZ.

KOMPONENTA C
Jačanje kapaciteta MGIPU-a, APN-a i drugih dionika za provedbu zahtjeva iz EPDB II u odnosu na G0EZ na nacionalnoj razini.
Provedba analize potreba za usavršavanjem dionika (TNA), usavršavanje zaposlenika MGIPU-a i APN-a, studijsko putovanje u Njemačku i okrugli stol ili radionica za najmanje 20 dionika.

Očekivani rezultati ovog projekta su: ažuriranje ključnih preporuka, nacrta indikativnog plana za provedbu Plana G0EZ za Hrvatsku, kao i jačanje kapaciteta MGIPU-a, APN-a i drugih zainteresiranih strana, za provedbu na nacionalnoj razini zahtjeva koje nalaže EPBD II, a koji se odnose na G0EZ.

Predviđeno trajanje projekta je do rujna 2017. godine.

Izvor: www.mgipu.hr