Intervju sa koordinatorom projekta Bioenergy4Business

Međunarodni projekt Bioenergy4Business podupire i promiče zamjenu fosilnih goriva (kao što su ugljen, nafta, plin) koji se koriste za grijanje raspoloživim izvorima bioenergije (kao što su nusproizvodi drvne industrije, šumska biomasa, peleti, slama i ostala biomasa iz poljoprivrede) u Europskoj uniji i izvan nje.

U sklopu projekta Bioenergy4Business 30.10.2015. proveden je intervju sa koordinatorom gosp. Herbertom Tretterom. Intervju je nastao s ciljem upoznavanja javnosti s projektom. Ovdje prenosimo ukratko sadržaj intervjua.


Nekoliko riječi o projektu. Koje su države uključene i zašto baš one?

Bioenergy4Business (B4B) je projekt financiran sredstvima iz EU programa Horizon 2020, koji nastoji riješiti socijalni izazov pružanja sigurne, čiste i učinkovite energije za Europu korištenjem lokalno dostupne biomase. Fokus je namjerno stavljen na grijanje jer je toplinska energija iz biomase spada među najučinkovitije iskorištavanje biomase u privatnom i javnom sektoru.

U projekt su uključene zemlje koje su napredne u korištenju biomase za grijanje kao što su Finska, Danska, Nizozemska, Njemačka i Austrija te koje imaju za cilj prenijeti svoja znanja i iskustva na tzv. „prijelazne“ zemlje u korištenju biomase kao što su Poljska, Slovačka, Hrvatska i Grčka te na manje naprednije države kao što su Rumunjska, Bugarska i Ukrajina. U konzorcij je također uključeno i Europsko udruženje biomase (AEBIOM) kako bi se proširio doseg projekta i izvan država partnera.

Od kud potječe ideja projekta? Koje probleme pokušava riješiti?

Ideja potječe od zapažanja da se čvrsta biomasa, kao što su nusproizvodi drvne industrije, pokazala kao jeftino, pouzdano i dostupno gorivo. Iako neke zemlje imaju visok stupanj korištenja biomase (npr. Austrija), manje napredne zemlje dominantno koriste fosilno goriva usprkos potencijalu korištenja održivog čvrstog biogoriva. Zahvaljujući iskustvu Austrijske energetske agencije (AEA) znamo kako potaknuti promjene. Potrebno je ostvariti povoljne uvjete i ponajprije educirati ključne dionike.

Koje su prednosti/dobrobiti korištenja biomase za postrojenja srednjih razmjera te možete li navesti primjer uspješnog prelaska na biogrijanje.

Kotlovi na biomasu srednjih i velikih razmjera imaju niže specifične investicijske troškove od manjih. Isplativost cjelokupne investicije dodatno se povećava s povećanjem radnih sati postrojenja.

Gospodin Tretter navodi primjer iz Bugarske, Elhitsa vrtić u Chepelare-u. 2008. godine kotao na mazut je zamijenjen kotlom na pelete nazivne snage 230 kW. Povrat investicije ostvaren je za 2,2 godine.

Korištenje čvrste biomase u područnom grijanju.

Zamjena fosilnog goriva biogorivom u sustavima područnog grijanja je najizvedivija opcija jer ne zahtjeva investiciju u novu toplinsku mrežu. Novi sustavi područnog grijanja zahtijevaju velike investicije, prvenstveno u izgradnju cjevovoda. Projekti s konstantnom toplinskom potražnjom i kratkom distribucijskom mrežom izrazito su povoljni jer investicija je razumna, a povrat kapitala je relativno brz.

Najveće prednosti korištenja lokalne biomase mogu se identificirati kao sljedeće: novac utrošen na račune za grijanje ostaje u regiji, stvara dodanu lokalnu vrijednost i radna mjesta, klimatske promjene su ublažene korištenjem biogoriva s gotovo nula emisija (zbog male transportne udaljenosti) i na kraju prihodi od opskrbe biogorivom mogu pokriti troškove pravilnog održavanja šuma te time omogućavajući povećanje vrijednosti drvne mase.

Nekoliko riječi o specifičnim tržišnim segmentima.

Da bi se identificirali tržišni segmenti provedeni su intervjui sa domaćim proizvođačima kotlova ili uvoznicima, proizvođačima biomasa, projektantima, predstavnicima financijskih institucija, a sve u cilju prikupljanja znanja o nacionalnom tržištu toplinske energije. Obećavajući segmenti tržišta su postojeći i novi sustavi područnog grijanja, javne zgrade, komercijalne zgrade, poslovni korisnici te prehrambena industrija.

Koje aktivnosti će se provesti kako bi se informiralo i pomoglo zainteresiranim tvrtkama prijeći sa fosilni goriva na bioenergiju?

Glavni instrument informiranja je internet stanica projekta:

http://www.bioenergy4business.eu.

Tu se mogu pronaći besplatne korisne informacije specifične za 11 ciljanih zemalja partnera kao što su:

  • Pregled postojećih regulatornih, pravnih i administrativnih uvjeta;
  • Pregled postojećih poslovnih modela i shema financiranja;
  • Izvješća o najperspektivnijim segmentima tržišta topline u ciljnim zemljama;
  • Primjeri dobre prakse korištenja biotopline i lanaca opskrbe biogorivom;
  • Brošure o opskrbi biotoplinom, opskrbi biogorivom i područnom grijanju na biomasu;
  • Višejezični alat za pretvorbu tehničkih i ekonomski parametara biogoriva koji pokrivaju širok raspon čvrstog biogoriva
  • Modeli ugovora za isporuku biogoriva;
  • I drugi korisni sadržaji.

Hrvatski partner na projektu je Energetski institut Hrvoje Požar te je zadužen za provedbu svih aktivnosti na projektu. Na stranicama Instituta objavljen je informativni letak putem kojeg možete saznati više o projektu.