Fokus grupa „Održivo i integrirano multisektorsko planiranje“ održana u Puli

U petak, 15. srpnja 2016. godine na Politehnici Pula, u organizaciji Istarske županije organizirana je fokus grupa pod nazivom „Održivo i integrirano multisektorsko planiranje“.

Fokus grupa je organizirana u sklopu projekta SIMPLA, financiranog iz programa HORIZON 2020, a u raspravi su sudjelovali predstavnici Istarske županije, Regionalne energetske agencije Kvarner, Primorsko-goranske županije, Istarske regionalne energetske agencije, Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, Politehnike Pula, Istarskih domova zdravlja i CEI – Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Projektom SIMPLA nastoji se ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranje preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetski održivog razvitka i Planova održive urbane mobilnosti, ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave koje broje između
50 i 350 tisuća stanovnika.

U okviru projekta, u 6 europskih država bit će formirani tzv. Nacionalni fokalni centri (NFP – engl. National Focal Point) kroz čiji će rad biti objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti. Radni plan NFP-ova uključivat će jačanje kapaciteta i edukaciju djelatnika gradova i općina te drugih dionika, promociju zajedničkog učenja i razmjenu primjera dobre prakse. Dodana vrijednost projekta ostvarit će se kroz poticanje multisektorskog planiranja i kapitalizaciju rezultata već provedenih europskih projekata srodne tematike.