Sudjelovanjem u anketi pridonesite Bin2Grid projektu

UntitledO projektu

Prema podacima Zagrebačkog Holdinga, posljednjih 20 godina proizvodnja otpada u Hrvatskoj porasla je gotovo za 40 %. U Hrvatskoj se godišnje proizvede oko 360 kg otpada po stanovniku, što je puno manje u odnosu na razvijene zemlje  EU gdje se proizvede i preko 600 kg otpada, a porastom standarda rast će i količine otpada. Da bi se ove trendove stavilo pod kontrolu, smanjilo utjecaj na okoliš i kvalitetu života građana te gospodarilo otpadom na održiv način, potrebno je uvesti nove koncepte gospodarenja otpadom.

Projekt „Bin2Grid – Pretvaranje neiskorištenog otpada od hrane u biometan te distribucija putem lokalne mreže punionica“ je projekt financiran od strane Europske komisije kroz program Obzor 2020 za istraživanje i inovacije. Projekt je službeno počeo 01.01.2015. s trajanjem od 36 mjeseci. Projekt izvode partneri iz šest zemalja Europe: Njemačke, Austrije, Španjolske, Francuske, Makedonije te Hrvatske u kojoj projekt provode Zagrebački Holding  i Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

bin2grid slika

Opći cilj koncepta koji zastupa Bin2Grid projekt je promocija odvojenog prikupljanja otpada od hrane kao izvora energije, pretvorba tog otpada u bioplin i pročišćavanje do biometana za korištenje u mreži punionica. Tijekom projekta ispitat će se mogućnosti implementacije takvog koncepta u 4 ciljana grada: Zagreb, Pariz, Malaga i Skopje. Naglasak se stavlja na definiranje strategija za uspostavu učinkovitih metoda i praksi za prikupljanje otpada od hrane i pića. Cijeli raspon proizvođača otpada od hrane uzet je u obzir, primjerice proizvodna postrojenja prehrambene industrije, catering i trgovine mješovitom robom. Biološka obrada (anaerobna digestija) je bez alternative što se tiče energetske oporabe otpada od hrane i zajedno s drugim sirovim materijalima stvara sinergiju za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (bioplin/biometan).

Važnost projekta

Jedna od najvećih prednosti ovakvog koncepta proizvodnje energije je rješavanje dva problema istovremeno: zaštita okoliša kroz održivo gospodarenje otpadom iz hrane i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora kroz korištenje bioplina. Postojeće tehnologije karakteristične za ovu vrstu sirovine će biti istražene u okviru projekta. Imajući na umu da je kemijska energija bioplina u potpunosti iskorištena kad ga se pročišćuje do biometana i koristi kao biogorivo, posebna pažnja je dana naprednim tehnikama pročišćavanja bioplina i tehničkim zahtjevima za njegovo korištenje kao biogoriva kroz mrežu lokalnih punionica, u sektoru javnog prijevoza i komunalnim uslugama (npr. Gorivo za kamione za prikupljanje otpada, za autobuse u javnom prijevozu i slično).

Pridonesite projektu sudjelovanjem u anketi

S ciljem analize potencijala za realizaciju ovakvog koncepta u Hrvatskoj, molimo Vas da sudjelujete u kratkoj anketi o proizvodnji te gospodarenju organskim otpadom u Vašem kućanstvu. Dobivene informacije pomoći će nam da odlučimo o pristupu i strategiji za njegovo prikupljanje te reciklažu. Ovu anketu provode Zagrebački holding – Podružnica Čistoća te Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. Anketa je dostupna putem linkova za kućanstva i poduzetništvo (catering, ugostiteljstvo):

Anketa za kućanstva

Anketa za poduzetnike