CA EED radionica održana je u Münchenu

7. i 8. ožujka 2017 u Münchenu je održan niz od tri radionice Concerted Action for the Energy Efficiency Directive. Cilj radionica je omogućiti dodatan prostor za razmjenu informacija i iskustava u sklopu Plenarnih sastanaka CA EED. Pri planiranju radionica posebna je pozornost dana temama koje su se pokazale zanimljivima, ponekad zahtjevnim i često izazovnima.

Program se dotakao tema članaka 7., 8. i 14. Direktive o energetskoj učinkovitosti s osvrtom na tzv. Zimski paket mjera i prijedloga Europske komisije (EK). Naglasak je na izmjenama zakona kojima bi Europska unija zadržala konkurentnost u globalnom procesu tranzicije prema čistoj energiji. Radionicama su prisustvovali predstavnici Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost koji su razmijenili iskustva s predstavnicima ostalih država članica te EK. Najveće zanimanje pokazano je za područje Sustava obveza energetske učinkovitosti (članka 7. Direktive), transponiranje zakonske regulative i provedbu obveza.