Knjiga ”Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji”

Krajem godine objavljena je knjiga ”Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji”, autori: Zoran Morvaj, Dušan Gvozdenac, Željko Tomšić.

Knjiga pruža opsežan pregled problematike energetske efikasnosti i utjecaja na okoliš s naglaskom na primjenu tehničkih i menadžerskih rješenja za povećanje energetske efikasnosti industrijskih postrojenja a posjeljena je na tri glavna dijela:

  • Dio 1 opisuje sustav za gospodarenje energijom i utjecajima na okoliš (SGEUO) i menadžerske tehnike za njegovo uspostavljanje, s konačnim ciljem poboljšanja energetskog učina i zaštite okoliša industrijskog postrojenja
  • Dio 2 usredotočen je na inženjerski dio industrijskog gospodarenja energijom. Opisuju se glavni industrijski sustavi i načini analize i poboljšanja njihova energetskog učina.
  • Dio 3 sadrži podatke, analitičke metode i upitnike koji podupire praktičnu primjenu metoda objašnjenih u prva dva dijela knjige. Softver tj. programi za konkretne izračune dostupni su na Internetu: www.fer.unizg.hr/zvne/osoblje/ztomsic.

Knjiga je izvrstan vodič za praktičnu primjenu u području gospodarenja energijom i zaštite okoliše, a namijenjena je inženjerima, voditeljima tvornica i konzultantima na područjima energetike i proizvodnje. Također će biti od interesa studentima diplomskog studija elektrotehnike i strojarstva koji pohađaju kolegije iz industrijskog gospodarenja energijom i utjecajima na okoliš.