Završna konferencija projekta multEE

Konzorcij europskog projekta multEE, financiranog od strane okvirnog programa Europske komisije Obzor 2020., je u suradnji s Tajništvom Energetske zajednice (Energy Community Secretariat) održao završnu konferenciju projekta u hotelu Sofitel u Beču. Projekt multEE – potpora višerazinskom upravljanju energetske učinkovitosti cilja na poboljšanje dosljednosti i kvalitete planiranja i provedbe politika energetske učinkovitosti. S GIZ-om kao koordinatorom preko Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu, multEE je ujedinio deset partnera iz devet europskih zemalja i integrirao vodeće institucije koje su aktivne u istraživanju, razvoju politika i samoj provedbi energetske učinkovitosti. Konferencija je bila organizirana zajedno s trogodišnjim sastankom Koordinacijske skupine za energetsku učinkovitost Energetske zajednice, koja okuplja EU i njezine susjede u svrhu doprinosa paneuropskom tržištu energijom.

Dirk Buschle, direktor Tajništva Energetske zajednice, je otvorio konferenciju s porukom dobrodošlice. Naveo je da Energetska zajednica ima ambiciju slijediti EU na putu borbe protiv klimatskih promjena i da je Energetska zajednica predana ostvarivanju tranzicije ka čistoj energiji istom brzinom kao i ostatak Europe. Buschle je naglasio da je horizontalno i vertikalno upravljanje ključ za postizanje tog cilja.

Leonardo Zannier, stručni referent u Odjelu za koordinaciju energetske politike u DG Energy pri Europskoj komisiji je dao pregled prijedloga Komisije o upravljanju Energetskom unijom.

Poslije toga je Benjamin Struss iz GIZ-a, kooordinator projekta multEE, povezao multEE projekt s novim okvirnim upravljačkim programom Energetske unije i objasnio da višerazinsko upravljanje energetskom učinkovitošću nije samo krilatica, već ključan doprinos poboljšanju dosljednosti i kvalitete planiranja i potrebe politike energetske učinkovitosti.

Armin Teskeredžić, savjetnik GIZ-a, je u vezi s konkretnim rezultatom projekta multEE objasnio i opisao platformu monitoringa i verifikacije (MVP), web aplikaciju koja pomaže pri mjerenju napretka ostvarivanja ciljeva energetske učinkovitosti na svim administrativnim razinama na temelju skupljanja podataka “odozdo prema gore”. Platforma se trenutno provodi i razvija u Hrvatskoj, Makedoniji, Grčkoj, Latviji, Litvi i Slovačkoj te predstavlja dobar primjer pametnog i inovativnog rješenja za probleme efikasnosti, usklađenosti i transparentnosti monitoringa i izvještavanja mjera energetske učinkovitosti.

Rasprave na okruglim stolovima su proizvele nekoliko ključnih poruka koje su moderatori stolova sakupili i potom predstavljali putem prezentacije.

Naposljetku su ove ključne poruke bile dio glavne diskusije među sudionicima i rasprave na panelu. Članovi panela su bili Dean Smolar iz Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) u Hrvatskoj, Violeta Kogalniceanu iz Tajništva Energetske zajednice, Tadas Norvydas iz Litavske energetske agencije i Benjamin Struss.