U Rovinju održano 12. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ‘Energetska i procesna postrojenja’

U Rovinju je 16. – 18. studenog održano 12. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ‘Energetska i procesna postrojenja‘, i  7. međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije. Okupilo se gotovo 350 sudionika u hotelu ‘Lone’, a organizatori su ENERGETIKA MARKETING i HESO, a okupilo se oko 300 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Njemačke i Poljske.

Prvog dana skupa fokus je bio na energetskom gospodarstvu u izmijenjenim klimatskim okolnostima, koje forsiraju niskougljično gospodarstvo, što predstavlja izazov i stvara snažan pritisak na sektor u smislu snalaženja na fluktuirajućim energetskim tržištima. O tome govore Igor Raguzin i Jasenka Nećak iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, prof. Igor Dekanić s RGN-a, Maja Božičević-Vrhovčak iz DOOR-a te Ana-Maria Boromisa iz IRMO-a. Zatim su u fokusu energetska učinkovitost i gospodarenje energijom, o čemu govore Danijel Žamboki iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Dean Smolar iz CEI-a, a zatim i stručnjaci iz REGEA-e, HEP ESCO-a, Klimaproinga i mnogi drugi, nakon čega će održava tematski okrugli stol o iskustvima iz energetske certifikacije, pregledima i obnovi zgrada.
Drugi dan skupa bio je posvećen energetskim i procesnim postrojenjima, pri čemu je prikazano nekoliko zanimljivih projekata koji su ostvareni na pojedinim postrojenjima glavnog pokrovitelja skupa, HEP-a, a potom je uslijedila tematska sekcija posvećena elektromobilnosti, na kojoj su govorili stručnjaci iz više energetskih tvrtki, visokih učilišta, ali i proizvođača opreme i vozila. Uz to, uz tematski okrugli stol o elektromobilnosti, sudionici skupa imali su prigodu uživo isprobati nekoliko različitih tipova električnih vozila.

Završni dan skupa bio je posvećen 7. međunarodnom forumu o obnovljivim izvorima energije, pri čemu se moglo doznati što se može očekivati o novom premijskom modelu poticanja obnovljivih izvora od početka 2017. godine, mogućnostima financiranja projekata, problemima pri priključivanju novih postrojenja na obnovljive izvore, a posebice vjetroelektrana na elektroprijenosni sustav i o brojnim drugim temama, a prikazano je i nekoliko zanimljivih inicijativa i ostvarenih projekata.

Savjetovanje i Forum okupili su brojne stručnjake i znanstvenike iz područja energetike i energetskog gospodarstva, plinske tehnike, obnovljivih izvora, zaštite okoliša, predstavnike visokoškolskih i ispitnih ustanova, stručne udruge i državna tijela, ali i proizvođače energetske opreme, postrojenja i uređaja te inženjerske, projektantske i konzultantske tvrtke iz Hrvatske i svijeta.

Skupovi se održavaju pod glavnim pokroviteljstvom HEP-a te visokim pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, MZOIE-a i MGIPU-a, dok se kao znanstveno-stručni pokrovitelji pojavljuju FSB, EIHP, FER, FERIT, RGN, FESB, FKIT i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.