Održan drugi seminar „Korištenje biomase za grijanje“ u sklopu projekta Bioenergy4Business

EIHP je već po drugi puta organizirao seminar „Korištenje biomase za grijanje“ u svrhu okupljanja predstavnika poslovnog i javnog sektora te promoviranja primjera dobre prakse. Seminar je održan u prostorijama EIHP-a 5. i 6. listopada 2016.

Prvi dan seminara bio je posvećen prezentiranju korisnih savjeta i iskustava iz prakse. Moglo se čuti koju proceduru je potrebno proći od idejnog rješenja do funkcionalnog sustava, odnosno o čemu je sve potrebno voditi računa pri projektiranju sustava grijanja na biomasu. Polaznici seminara upoznati su također s aspektima zaštite okoliša, tj. što se sve prati kod postrojenja na biomasu vezano za zaštitu okoliša, koje se emisije mjere te kako se zbrinjava pepeo. Predstavljena su i iskustva iz prakse u procesu pripreme projekta za potrebe financiranja, prikazan je proces provedbe dubinske analize i što je sve i na koji način njome obuhvaćeno. Također, prikazana su iskustva iz prakse s gledišta svakog pojedinog sudionika u procesu realizacije postrojenja na biomasu (zakonodavca, investitora, domaćih i međunarodnih financijskih institucija i partnera).

U sklopu Bioenergy4Business projekta razvijeno je nekoliko računskih alata te su isti bili predstavljani polaznicima seminara. Riječ je o alatima razvijenim u MS Excelu koji služe za preliminarni izračun osnovnih tehno-ekonomskih pokazatelja značajnih za realizaciju projekata iskorištavanja biomase.

Drugi dan seminara bio je posvećen prvenstveno stručnim obilascima postrojenja u Sloveniju. Polaznici su imali prilike vidjeti sustav daljinskog grijanja na biomasu u Ribnici, nazivne snage 2,5 MW i duljine vrelovodne mreže 4 km. U Nazarju je bio organiziran posjet tvrtki Biomasa d.o.o. u sklopu kojeg su polaznici upoznati s cijelim lancem, od proizvodnje moderne biomase (peleti i sječka) do proizvodnje toplinske i električne energije u 11 kogeneracijskih postrojenja.


Bioenergy4Business (B4B) je međunarodni projekt financiran sredstvima iz EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020. B4B podupire i promiče (djelomičnu) zamjenu fosilnih goriva (kao što su ugljen, nafta, plin) koji se koriste za grijanje, sa raspoloživim izvorima bioenergije (kao što su nusproizvodi drvne industrije, šumska biomasa, peleti, slama i ostala biomasa iz poljoprivrede) u Europskoj uniji i izvan nje. Pokazuje investitorima i operaterima u sektoru toplinarstva kako koristiti biomasu na energetski učinkovit i ekonomičan način. Cilj B4B projekta je poticanje korištenja biomase za grijanje u javnom i privatnom sektoru za snage kotlova iznad 100 kW. Glavna zadaća projekta je širenje najbolje prakse zamjene fosilnih goriva biomasom na području Centralne i Istočne Europe.

  • Trajanje projekta: 2015. – 2017.

Partneri projekta su 12 zemalja članica EU i Ukrajina (Austrija, Belgija, Danska, Njemačka, Bugarska, Hrvatska, Finska, Grčka, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Ukrajina). Energetski Institut Hrvoje Požar (EIHP) partner je na B4B projektu zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj.