Formiranje registra ovlaštenih osoba za provođenje energetskog pregleda za velika poduzeća

Otvoren je javni poziv za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja ovlaštenih osoba za provođenje energetskog pregleda velikih poduzeća. Pozivaju se sveučilišta, veleučilišta, visoke škole i znanstvene institucije na podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa osposobljavanja ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća. Program osposobljavanja provodi se sukladno Programu izobrazbe sadržanom u Prilogu 1. Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (Narodne novine, br. 123/15). Suglasnost za provođenje Programa osposobljavanja može dobiti podnositelj zahtjeva , pravna osoba koja:

  • zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi osposobljavanje i provjeru znanja osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća,
  • raspolaže opremljenim prostorom za provođenje Programa osposobljavanja,
  • zapošljava potrebnu administraciju za vođenje evidencija i drugih administrativnih poslova.

Više o ovom pozivu i sve povezane obrasce možete pronaći na web stranicama Ministarstva gospodarstva.

Registar ovlaštenih osoba za provođenje energetskog pregleda za velika poduzeća