SMIV prezentiran sudionicima multEE projekta

U petak 21.4.2017. u Zagrebu, CEI je prezentirao Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije partnerima Europskog projekta multEE u Energetskom institutu Hrvoje Požar. Energetski institut Hrvoje Požar sudjeluje na projektu Obzor 2020 kojemu je jedan od ciljeva prijenos Sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u zemlje Europske unije. Kroz projekt multEE ostvarena je suradnja EIHP-a i CEI-a iz koje je proizašla nadogradnja Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Republika Hrvatska je prepoznata kao primjer dobre prakse praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda energije kroz sustavno planiranje i izvještavanje o provedenim mjerama energetske učinkovitosti na lokalnoj i nacionalnoj razini.


Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) razvijen je unutar projekta MVP SEE u suradnji s  Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (GIZ) d.o.o. koji implementira projekte u zemljama regije Jugoistočne Europe, a u ime Njemačkog Ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ).

Produkt projekta je usklađivanje nacionalne regulative s Europskim direktivama o mjerenu i verifikaciji ušteda energije te uspostava SMIV sustava. SMIV je internet aplikacija kojom upravlja Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost u skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti i odredbama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.