U Sevilli održan treći sastanak i drugi međunarodni seminar projekta SUPPORT

U Sevilli se od 13. do 16.3 održavao treći sastanak u sklopu projekta SUPPORT, iz programa Interreg Europe. U sklopu sastanka održan je i trodnevni internacionalni seminar s temama zelene javne nabave, ESCO modela te korištenja EU fondova za sufinanciranje projekata energetske obnove javnih zgrada.

Transnacionalni seminar koji je organiziran kao intenzivna trodnevna radionica s brojnim fokus grupama, okupio je više od 60 sudionika iz devet europskih država. Među brojnim prezentacijama poseban interes pobudila je prezentacija Interreg Europe projekta Finerpol u kojoj je prikazan planirani zaokret u modelu financiranja energetske obnove javnih zgrada u periodu od 2021. do 2027. godine.

Uz predstavnike CEI-a (koji je partner na projektu), sudjelovali su i predstavnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Četvrti sastanak projekta SUPPORT i treći transnacionalni seminar organizirati će se u listopadu 2018. Gradu Alba Iulia (Rumunjska).


Projekt „SUPPORT“ je podržan sredstvima Europske unije kroz program INTERREG EUROPE.
Cilj projekta je pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u procesu planiranja i provedbe projekata energetske učinkovitosti.

  • Trajanje: 2017. – 2021.

U projektu uz Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (NKT) sudjeluje 10 partnera iz 9 zemalja Europske unije, a ukupni proračun projekta iznosi 1,8 milijardi eura. Projekt će ukupno trajati 5 godina, a vodeći partner na projektu je Istarska regionalna agencija IRENA.