Preporuke za politiku suzbijanja energetskog siromaštva u Jugoistočnoj Europi

Najnovija istraživanja procjenjuju da je 10-25% građana Europske unije energetski siromašno. Siromaštvo je najizraženiji u Jugoistočnoj Europi gdje više od 30% kućanstava ima problema s pokrivanjem osnovnih energetskih potreba.

Iz tog razloga partneri na projektu REACH sastavili su preporuke za politiku suzbijanja energetskog siromaštva u Jugoistočnoj Europi.

Preporuke se prvenstveno koncentriraju na važnost definiranja energetskog siromaštva kao izazova koji je potrebno adresirati. U dokumentu se nakon toga nabrajaju specifičnosti energetskog siromaštva u JIE i nude prijedlozi za načine na koje bi bilo moguće identificirati i nadgledati indikatore nužne za razumijevanje dosega energetskog siromaštva u ovoj regiji. Mjere energetske učinkovitosti naglašene su kao neophodni korak prema ublažavanju energetskog siromaštva s obzirom na to da je dokazano da djeluju.

Partneri u preporukama također naglašavaju važnost obrazovanja i podizanja svijesti u svrhu doprinosa poboljšanju energetske učinkovitosti u JIE. Naposljetku, preporučuje se pokretanje financijskog i drugih planova potpore s ciljem ublažavanja energetskog siromaštva.

Izvor: www.door.hr