Boris Draženović, predstavnik Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija – Predstavljanje odobrenih velikih projekata u školstvu putem modela Javno-privatnog partnerstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije, 17. srpnja 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr