Održan sastanak i međunarodni seminar projekta SUPPORT

U Rovinju se od 12. do 14. rujna održavao sastanak i međunarodni seminar u sklopu projekta SUPPORT. Na događanju su prisustvovali predstavnici 8 partnera na Projektu, te relevantni dionici iz nacionalnih, regionalnih i lokalnih institucija zemalja projektnih partnera.

Program događanja započeo je 12.9. prezentacijom aktivnosti koje su se održale tijekom 1. razdoblja projekta.. Drugog dana je IRENA- Istarska Regionalna Energetska Agencija (koja ima ulogu glavnog partnera na projektu) organizirala studijski posjet gradu Labinu u kojem je održana prezentacija gradske tvrtke Labin stan d.o.o. , o provođenju dobrih praksi korištenja bespovratnih sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada.

Treći dan predstavljali su se primjeri dobre prakse iz zemalja partnera projekta. Predstavnik CEI-a Josip Kobešćak kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj predstavio je Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije – SMiV. Nakon održane konferencije odabrat će se tri primjera dobre prakse koja će biti uvrštena u finalnom izvješću projekta.


Projekt „SUPPORT“ je podržan sredstvima Europske unije kroz program INTERREG EUROPE.
Cilj projekta je pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u procesu planiranja i provedbe projekata energetske učinkovitosti.

  • Trajanje: 2017. – 2021.

U projektu uz Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (NKT) sudjeluje 10 partnera iz 9 zemalja Europske unije, a ukupni proračun projekta iznosi 1,8 milijardi eura. Projekt će ukupno trajati 5 godina, a vodeći partner na projektu je Istarska regionalna agencija IRENA.