Održan 7. Zagrebački energetski tjedan

Zagrebački energetski tjedan u svojem sedmom uzastopnom izdanju održan je od 9. svibnja do 14. svibnja 2016. godine, na raznim lokacijama u gradu Zagrebu.

Zagrebački energetski tjedan predstavlja složeni mozaik niza događanja s ciljem uključivanja i umrežavanja svih generacija i dionika u dugotrajan proces borbe protiv klimatskih promjena. I ove godine su tjedan je bio obilježen nizom međunarodnih konferencija, stručnih skupova, otvorenih vrata, seminara, predavanja te radionica koje se bave ključnim temama u području energetike i zaštite okoliša.

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija sudjelovao je u 7. Zagrebačkom energetskom tjednu održavši predavanje na međunarodnoj konferenciji ,,Ususret održivoj energetskoj uniji” održanoj 11. svibnja 2016. godine u Gradskoj Skupštini Grada Zagreba. Dean Smolar je na spomenutoj konferenciji u ime Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost održao predavanje na temu Godišnji planovi JLRS u ispunjavanju ciljeva EnU te predstavio Nacionalni portal energetske učinkovitosti.

Prezentacije s konferencija i više informacija o samom Energetskom tjednu možete pronaći ovdje.