Objavljeni dokumenti: Nacrt strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH i Nacrt akcijskog plana za provedbu strategije prilagodbe klimatskim promjenama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na svojim stranicama objavilo je dokumente Nacrt strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Bijela knjiga) i Nacrt akcijskog plana za provedbu strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2023. Dokumente možete pronaći na poveznici http://www.mzoip.hr/hr/klima/strategije-planovi-i-programi.html  pod Izrada Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s akcijskim planom.