CEI i Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost

cei
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI)
osnovan je krajem ožujka 2012. godine. Cilj mu je omogućiti transparentno upravljanje, praćenje i provođenje energetske strategije Republike Hrvatske te na sustavan način pratiti i biti podrška u vođenju investicija države i državnih tvrtki.

Javno dostupne informacije o usmjeravanju proračunskih sredstava po prvi puta su javno objavljene na stranicama CEI-a. Na taj način CEI, Vlada Republike Hrvatske, resorna ministarstva, ali i cjelokupna šira javnost imaju uvid u stvarno stanje javnih investicija u Republici Hrvatskoj.

logo_54197729ec7b5_579x328c
Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (NKT)
predstavlja krovno tijelo zaduženo za planiranje koordinaciju i provedbu politike energetske učinkovitosti, a djeluje unutar Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI).

NKT ima ulogu nacionalne agencije za energetsku učinkovitost koja raspolaže informacijama o svim aktivnostima iz područja energetske učinkovitosti u RH te ima bazu podataka s ostvarenim uštedama koja je ključan alat za izvještavanje i definiranje novog ciklusa mjera potrebnih za ostvarivanje nacionalnog cilja ušteda energije.