Leader’s summit BUILD UPON projekta u Madridu

Od 20. do 21. rujna 2016. u Madridu je održan Leader’s summit u okviru BUILD UPON projekta.

Summitu je prisustvovalo 170 vodećih stručnjaka iz područja obnove zgrada s ciljem postizanja dijaloga i zaključaka o procesu interdisciplinarnog pristupa kreiranju i implementaciji dugoročnih nacionalnih strategija obnove zgrada u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti postojećih zgrada.

builduponmadrid

builduponmadrid-1

builduponmadrid-2

builduponmadrid-3

builduponmadrid-4

builduponmadrid-lowres-41


Projekt BUILD UPON orijentiran je na pokretanje regionalne aktivne mreže svih sudionika održive gradnje kao efektivne potpore definiranju i implementaciji principa održive gradnje na lokalnom, nacionalnom i Europskom nivou. Projekt je službeno započeo 1.ožujka 2015. godine, a trajat će do 28. veljače 2017. godine.

Važan cilj ovog projekta je potpora sudionicima održive gradnje u njihovom utjecaju i doprinosu lokalnoj i nacionalnoj vlasti pri kreiranju politika vezanih uz održivu gradnju. Posebice se to odnosi na podršku Vladi RH u donošenju nove dugoročne strategije energetske obnove zgrada, za koju je predviđen rok travanj 2017. godine.


Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost sudjeluje u projektu BUILD UPON kao predvodnik promjena u području nacionalnih propisa vezanih uz obnovu postojećih zgrada u svrhu postizanja energetske učinkovitosti.

Dean Smolar, voditelj Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost, sudjelovao je u Leader’s summitu, kao jedan od stručnjaka uključenih u rad na BUILD UPON projektu u Hrvatskoj.