Kvaliteta zraka u Beču najbolja u zadnjih 45 godina

Grad Beč je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestio da najnoviji podaci o kvaliteti zraka pokazuju da je ona u 2016. bila najbolja u posljednjih 50-ak godina, tj. od početka sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Tako su, kako se ističe, vrijednosti lebdećih čestica prašine u zraku u 2016. godini bile manje za 13% u odnosu na 2015, koja se od početka mjerenja (2002) smatrala godinom s njihovom najmanjom koncentracijom.

Sve to je rezultat brojnih mjera gradske uprave za poboljšanje kvaliteta zraka, pri čemu se upravo provod 3. paketa mjera koji obuhvaćaju sve skupine onečišćivača, a u njih se ubraja poticanje korištenja javnog prijevoza, toplinska sanacija zgrada, poticanje korištenja centralnog grijanja i učinkovita zimska služba koja koristi mokru sol. Pri tome se u glavne onečišćivače u Beču ubrajaju promet, građevinski radovi i grijanje kućanstava, a prema podacima Tehničkog sveučilišta u Beču (TUW), čak 60% prašine u Beč dolazi iz drugih krajeva.
Ipak, danas su gornje izmjene vrijednosti prašine u Beču prepolovljene u odnosu na 2003. godinu i znatno su manje od granične vrijednosti od 40 µg/m3, a odredba iz odgovarajućeg europskog propisa koja podrazumijeva da se dnevna koncentracija prašine od 50 µg/m3 smije prekoračiti najviše 35 dana godišnje, u Beču je ostvarena u svih proteklih pet godina pa su povećane vrijednosti u 2015. izmjerene samo tijekom 14 dana. Konačno, ni sumporni dioksid koji je nekada bio uzročnik čestih kiselih kiša u Beču danas više nije problem i njegove su vrijednosti od početka mjerenja do danas smanjene za čak 96%, što je ponajviše ostvareno zabranom primjene goriva sa sumporom i zabranom ugradnje novih kotlova i peći na ugljen i loživo ulje.