Mreža industrijske energetske efikasnosti – MIEE

Mreža industrijske energetske efikasnosti je nacionalni energetski program poticanja energetske učinkovitosti u gospodarstvu – malim, srednjim i velikim poduzećima.

Osnovni cilj je sustavno promoviranje energetske učinkovitosti, uspostava sustava za gospodarenje energijom, praćenje i analizu potrošnje energije te ostvarenje energetskih ušteda u komercijalnom sektoru.


Uspostavu i vođenje mjere Mreža industrijske energetske efikasnosti provode Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost – CEI i Hrvatska gospodarska komora (HGK), u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO) te Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOIE).


Kroz MIEE će se provoditi aktivnosti usmjerene na promoviranje energetske učinkovitosti u gospodarstvu. Osnovni je cilj poboljšati svijest i znanje vodstva gospodarskih poduzeća i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda te povezati aktivnosti s EU izvorima financiranja kao i olakšati provedba regulative. Također, kroz aktivnosti MIEE promovirat će se i mjere vezane za povećanje energetske učinkovitosti u industriji (I.2 i I.3) i ostali projekti povećanja energetske učinkovitosti u gospodarstvu i komercijanih zgrada.

Ključni elementi MIEE su: veza prema gospodarskim subjektima preko postojećih struktura HGK, uspostava popisa stručnjaka mjerodavnih za područje energetske učinkovitosti u komercijalnom sektoru, prijedlog pilot projekata, promoviranje projekata najbolje prakse te trening i obrazovanje. Provedba svih navedenih aktivnosti usmjeravat će se na sredstva dostupna u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK).


Buduće aktivnosti:

  • koordinacija institucija: ostvarenje suradnje između državnih i strukovnih tijela koja se uključuju u razvoj MIEE
  • razrada alata: SGE, M&T, energetski pregledi, demo projekti
  • određivanje financija: Razrada aspekata financiranja, razmatranje mogućih tzv. “pipeline” projekata, razrada moguće primjene ESCO principa i OPKK u industriji
  • promoviranje mjera vezanih za povećanje energetske učinkovitosti u industriji (I.2 i I.3)
  • informiranje i edukacija gospodarskih subjekata

Popis pravnih osoba mjerodavnih za područje energetske učinkovitosti u komercijalnom sektoru.

Ovaj popis namijenjen je svim zainteresiranim s ciljem pomoći pri pronalasku prave informacije/ponude za određeni problem. Popis je podijeljen na četiri područja djelovanja: postrojenja i oprema, analize i studije, industrijski procesi i ispitivanja i mjerenja.

Naziv subjektaKontaktOpis djelatnostiPostrojenja i opremaAnalize i studijeIndustrijski procesiIspitivanja i mjerenja
HEP ESCO d.o.o. infohepesco@hep.hrHEP ESCO je tvrtka u sastavu HEP grupe koja razvija, provodi i financira projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Uz ovu osnovnu djelatnost, HEP ESCO nudi i niz drugih energetskih usluga u području gospodarenja energijom. +
Aqua Specijal d.o.o. info@aquaspecijal.hrSpecijalizirana tvrtka za planiranje i upravljanje vodoopskrbnim sustavima ++
VELUX Hrvatska d.o.o. velux-hr@velux.comProizvodnja i promocija krovnih prozora i prateće opreme +
ENERGY PLUS d.o.o. info@energyplus.hrRazvoj i proizvodnja profesionalne LED rasvjete. Izrada tehničkih i ekonmskih analiza isplativosti implementiranja LED rasvjete. Partner u ESCO projektima implementacije LED rasvjete. Ispitivanje rasvjete u goniofotometrijskom laboratoriju. +++
Wilo Hrvatska d.o.o. Miroslav LugarićProizvodnja visokoučinkovitih pumpi i pumpnih sustava u zgradarstvu, vodoopskrbi, odvodnji i industriji. +
B:POWER HR d.o.o. davor.kubica@bpower.czInženjerska tvrtka koja se bavi isporukom i postavljanjem energetskih postrojenja za proizvodnju električne energije iz otpadne ili druge topline. Proizvedena električna energija kreće se snage od nekoliko kWel do više stotina kWel, a uređaji se isporučuju po principu ključ u ruke. ++++
Alfa-inženjering d.o.o.alfa@alfa-inzenjering.hr Inženjerska tvrtka koja se bavi izradom projekata energetske učinkovitosti, apliciranjem na razne fondove EU i stručnim nadzorom u sektoru industrije i građevinarstva. Tvrtka je ovlaštena za provođenje energetskih pregleda za velika poduzeća kao i za izdavanje energetskih certifikata za sve vrste objekata (zgrada) sukladno Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada. Kroz urede u Zagrebu, Puli i Slavonskom Brodu, ovlaštene inženjere strojarstva i građevinarstva spremna je preuzeti i savjetodavne funkcije za navedene projekte. ++
HRASTOVIĆ Inženjering d.o.o. Dario HrastovićProjektiranje i primjena obnovljivih izvora energije++++
Sense ESCO d.o.o. info@sense-esco.eu

Sense ESCO – investicijski butik zelene energije - tvrtka za upravljanje energetskim projektima koja identificira, projektira, financira, implementira, upravlja i održava projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Adria regiji. Sense ESCO je u potpunosti neovisna tvrtka (ne zastupa niti jednu tehnologiju, brand ili energetski resurs), te u ESCO modelu investiciju vraća isključivo iz realizirane uštede. Investicije su u iznosu od 500.000 € do 20.000.000 € po projektu, a izvode se sa renomiranim regionalnim i internacionalnim tvrtkama. Sense ESCO je posebno aktivan u projektima biomase, bioplina, RDF-a sa i bez sustava poticajne cijene otkupa električne energije. +++
PLANETARIS d.o.o. info@planetaris.com PLANETARIS je inženjerska tvrtka specijalizirana za suvremena energetska rješenja za zgrade gotovo nulte potrošnje energije i energetsku obnovu zgrada. Naša inženjerska rješenja temelje se na smanjenju potrošnje energije, integraciji obnovljivih izvora energije i alternativnih energetskih sustava i povećanju ugodnosti boravka u zgradama, uz pozitivan utjecaj na okoliš. Naš multidisciplinarni tim sastoji se od 20 stručnjaka arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke i financijske struke, iza nas je preko 500 projekata energetske učinkovitosti. +
Dalekovod ESCOesco@dalekovod.hrTvrtka Dalekovod ESCO razvija i implementira projekte energetske učinkovitosti, energetskih usluga i ICT infrastrukture na temelju dugogodišnjeg iskustva i potrebnih tehničkih uvjeta za specifične projekte. Postojeći portfelj projekata se nadopunjava paralelno s razvojem novih rješenja, kao i specifičnim tehničkim, klimatskim i arhitektonskim zahtjevima pojedinih građevina. Pri projektiranju infrastrukture, tvrtka Dalekovod d.d. naslanja se na vlastiti projektni ured s 80 inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke i geodetske struke. Grupacija Dalekovod posjeduje brojne reference i dugoročno iskustvo u inženjeringu i izgradnji ključne elektroenergetske infrastrukture u različitim klimatskim i terenskim iskustvima, veliko međunarodno iskustvo na projektima izvedenim u Europi i Svijetu. Također, u sklopu projekata grupacije izvedeni su najkompleksniji sustavi rasvjete, kontrole prometa, meteoroloških mjernih stanica na različitim infrastrukturnim objektima+++

Pozivamo sve pravne subjekte koji djeluju u nekom od navedenih područja da popunjavanjem upitnika iznesu osnovne podatke o poduzeću kako bi oni bili dostupni svim posjetiocima Nacionalnog web portala energetske učinkovitosti.


Izdvojene mjere trećeg NAPEnU usmjerene na industriju


Povratak na – Komercijalni sektor