Izdvojene mjere trećeg NAPEnU usmjerene na industriju

Prema mjerama iz Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti NAPEnU određuje se za koje će se aktivnosti namijeniti sredstva FZOEU. Također, od 40 mjera energetske učinkovitosti, 18 mjera imaju utjecaj na sektor industrije i očekuje se da će u 2016. doprinijeti s 3400 TJ uštede. Najviše mjera, njih 7, odnosi se na mjere koje provode energetska poduzeća poput INA-e i HEP-a.


Za ostalu industriju predviđene su tri mjere:


Mjera I.1 Mreža industrijske energetske efikasnosti (MIEE)

Kroz MIEE će se provoditi čitav niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske učinkovitosti u industriji. Osnovni je cilj poboljšati svijest i znanje vodstva industrijskih poduzeća i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda. Na razini tvrtki kao i na razini industrijskih grupacija je potrebno uspostaviti strukture za upravljanje potrošnjom energije, te uvesti nadzor i analizu potrošnje energije uspostavljanje ciljeva.

Mjera I.2 Visokoučinkovita kogeneracija u industriji

Sukladno Zakonu o tržištu toplinske energije, u cilju većeg korištenja nacionalnog potencijala topline za grijanje i hlađenje Vlada Republike Hrvatske donijet će program korištenja potencijala za učinkovitost u grijanju i hlađenju. Kroz Program će se, između ostalog, utvrditi mjere javne potpore proizvodnji topline za grijanje i hlađenje.

Mjera I.3 Uvođenje efikasnih elektromotornih pogona

Najveći dio potrošnje električne energije u industriji otpada na elektromotorne pogone – i do 90%. Ovo područje pruža velike potencijale ušteda no tu se nisu poduzimale sustavne mjere ili programi. Uvođenje efikasnih elektromotornih pogona odnosi se na ugradnju električnih motora visoke učinkovitosti i uvođenje upravljanja brojem okretaja (VSD)  frekvencijski i/ili amplitudno tamo gdje je korisno, kao u procesima gdje se kontinuirano mijenja protok radne tvari.

Ovisno o razredu snage motora, ova mjera može postići tehničke uštede električne energije i preko 16%, a ekonomske uštede veće od 10%. Također ovom mjerom predviđa se ostvarivanje uštede energije na račun pravilnog korištenja pojedinih elemenata već postojećeg elektromotornog pogona, kao i elektromotornog pogona u cjelini. Smanjenje instalirane snage bi imalo pozitivan učinak na stabilnost rada EES, kao i na smanjenje troškova rada korisnika i distributera električne energije.


Povratak na – Komercijalni sektor