Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Trajanje natječaja: -

Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.
Sredstva ukupne vrijednosti 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini što primarno podrazumijeva povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u ovim zaštićenim područjima od državnog značaja.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske.
Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva te uredi turističke zajednice.
U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

  1. Priprema studijske i projektne dokumentacije
  2. Provedba projekta
    • rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda
    • edukacija i interpretacija;
    • promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.
  3. Upravljanje projektom

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: zaštita prirode i okoliša


Poziv se objavljuje kao ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava koji se pokreće izravnim slanjem cjelokupne dokumentacije unaprijed određenim prijaviteljima, i to u modalitetu trajno otvorenog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2017. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 21. travnja 2016. u 12.00h.

Sve važne informacije i detalje oko prijave na natječaj proučite na linku.