Natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Trajanje natječaja: -

Otvoren je natječaj za provedbu potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva za provedbu operacije ,,Korištenje obnovljivih izvora energije”. Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. Proizvođačke grupe/organizacije ne mogu biti korisnici u operaciji 4.1.3. Ujedno napominjemo da se povezana društva smatraju jednim (1) korisnikom te isti može podnijeti jedan (1) zahtjev za potporu.

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: poljoprivredni gospodsraski subjekti

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016.
Detaljnije informacije možete dobiti ovdje:
http://www.apprrr.hr/objavljen–natjecaj-za-provedbu-operacije-413-“koristenje-obnovljivih-izvora-energije“–1973.aspx
http://www.apprrr.hr/podmjera-41-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva-1962.aspx