Energetska obnova zgrada javnog sektora

Trajanje natječaja: -

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 16. studenoga 2017. Poziv na dostavu
projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ u sklopu Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. vrijedan 380 milijuna kuna s krajnjim rokom za podnošenje
projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.

U okviru otvorenog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni
razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji
mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za
financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u
modalitetu trajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15.1.2018.,
a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020., odnosno do iskorištenja
raspoloživih financijskih sredstava.

Poziv je pokrenut u sustavu eFondovi te objavljen na mrežnim stranicama strukturnih fondova
www.strukturnifondovi.hr i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr

Njime se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u
zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili
područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju
društvene djelatnosti.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i
srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena
djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost,
muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska
djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost,
djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.Prihvatljivi

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

  • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne
  • organizacije i uredi državne uprave u županijama
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
  • vjerske zajednice
  • udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom