Radionica SIMPLA “Održivo i integrirano multisektorsko planiranje”

Datum događanja: Lokacija: Rijeka

Istarska županija u suradnji sa Primorsko-goranskom i REA-om Kvarner, a u okviru EU projekta Simpla (Održivo i integrirano multisektorsko planiranje), organizira radionicu na temu integriranog planiranja energetike i mobilnosti u jedinicama lokalne samouprave.

Cilj radionice jest okupiti relevantne lokalne, regionalne i nacionalne dionike – stručnjake u području energetike i/ili prometa, predstaviti SIMPLA metodologiju koja potiče suradnju različitih ustanova i/ili upravnih tijela uz zajedničko razvijanje akcijskih planova i mjera, potaknuti diskusiju, te koristiti preporuke i zaključke radionice u budućem razvoju trening programa i individualnog mentoriranja predstavnika JLS.

Radionica će se održati u srijedu 30.11.2016., u sjedištu Primorsko-goranske županije (Adamićeva 10/II, Rijeka), s početkom u 10.00 sati, prema programu.


Projektom SIMPLA nastoji se ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranje preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans – SUMPs), ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave koje broje između 50 i 350 tisuća stanovnika. U okviru projekta, u 6 europskih država bit će formirani tzv. Nacionalni fokalni centri (eng. National Focal Points – NFPs) kroz čiji će rad biti objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti.